nehatbe
  *Çka pas ramazanit*
 

Çka pas Ramazanit?

Gjatë Ramazanit isha drejtuar kah Zoti, i kisha shtuar veprat vullnetare, e ndisha kënaqësin e adhurimeve, ma shumë lexoja Kur'an, nuk e leja pas dore namazin me xhemat, ikja nga shikimi i haramit, mirëpo pas Ramazanit më iku kënaqësia e adhurimeve, të cilën e gjeja gjat Ramazanit, nuk e gjej atë kujdes të madh që kisha për adhurimet, shumë herë më ikë namazi me xhemat, jam larguar prej shumë veprave vullnetare dhe nga leximi i Kur'anit….

 

Vallë, ky problem ka zgjidhje?!

 

Vëllau im, ja dhjetë mjete për vazhdim në vepra të mira pas Ramazanit:

 

 

1- Së pari dhe para çdo gjëje kërko ndihmë nga All-llahu [subhanehu ve teala] për udhëzim dhe përqëndrim në të vërtetë. All-llahu [subhanehu ve teala] e ka lavdëruar duanë e thelluarëve në dije, të cilët janë lutur:

 

"ÑóÈøóäóÇ áÇ ÊõÒöÛú ÞõáõæÈóäóÇ ÈóÚúÏó ÅöÐú åóÏóíúÊóäóÇ æóåóÈú áóäóÇ ãöäú áóÏõäúßó ÑóÍúãóÉð Åöäøóßó ÃóäúÊó ÇáúæóåøóÇÈõ".

 

“Zoti ynë, mos na i lako zemrat tona pasi na drejtove, na dhuro mëshirën Tënde, pse vetëm Ti je dhuruesi i madh”. (Ali Imran: .

 

2- Shpeshto uljen me njerëz të mirë, kujdesu për tubimet e dijes dhe dhikrit, siç janë ligjeratat, vizitat, etj.

 

3- Mëso jetëpërshkrimin e burrave të devotshëm, duke lexuar në libra ose duke dëgjuar audi kaseta, në veçanti interesohu për jetëpërshrkimin e sahabeve, sepse kjo ngjall në zemrën ambicien e lartë.

 

4- Sa ma shumë dëgjo kaseta islame me ndikim, qofshin hutbe, këshilla, etj.

 

5- Kujdesu për farzet, siç janë farzet e namazeve, kompenzimin e ditëve që të kanë mbetur nga Ramazani, sepse në zbatimin e farzeve ka mirësi të madhe.

 

6- Kujdesu për nafilet, edhe në qoftë se janë të pakta, sepse:

 

"Çä ÃÍÈ ÇáÃÚãÇá Åáì Çááå ÃÏæãå æÅä Þá"

 

“Veprat më të dashura te All-llahu janë ato të vazhdueshmet, edhe pse janë pak”. Siç na ka treguar Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem].

 

7- Fillo me mësim përmendsh të Kur'anit, lexoje vazhdimisht, ate që e mëson përmendsh lexoje gjat namazeve farze dhe nafile.

 

8- Shtoje përmendjen e All-llahut [subhanehu ve teala], kërkimin e faljes (istigfarit), sepse është punë e vogël, mirëpo e shton besimin dhe e forcon zemrën.

 

9- Iku maksimalisht gjërave që e prishin zemrën, siç janë shokët e këqinjë, televizioni, muzika, shikimi në revista imorale, etj.

 

10- Në fund të porosis vëllau im i dashur me pendim të shpejtë, sepse pendimi i sinqertë nuk të pejon të kthehesh sërish në mëkate, pasiqë All-llahu gëzohet me të madhe me njeriun që pendohet.

 

Vëllau im i bekayr, mos u ban nga ata që Zotin vetëm në Ramazan e njohin. Për ta muslimanët e parë kanë thënë:

 

"ÈÆÓ ÇáÞæã áÇ íÚÑÝæä Çááå ÅáÇ Ýí ÑãÖÇä"

 

“sa të këqinjë janë ata që All-llahun vetëm në Ramazan e njohin”.

 

Lamtumirë vëllau im deri në Ramazanin e ardhshëm, duke iu lutur All-llahut për ty shëndet dhe përqëndrim në fenë e All-llahut.

Comments on this page:
Comment posted by ltaletcmqc( ragyybhhzhandbega.xyz ), 12/25/2017 at 2:31pm (UTC):
omeeqvlp http://yogaheaters.com viagra online <a href="http://valleyofshadowsanddreams.com/">buy viagra</a> taqh http://tuxrentalonline.com/ - buy female viagraAdd comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your website URL:
Your message:

 
  Today, there have been 9 visitors (74 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free