nehatbe
  *Dituria qe permbahet ne Kuran*
 

DITURIA QE PERMBAHET NE KURAN

Gjithçka qe kemi pare deri tani na tregon qarte se: Kuani eshte nje liber per te cilin gjithe ngjarjet e treguara ne te (apo fenomenet qe jane pershkruar ne te) jane provuar se jane te verteta. Faktet e paraqitura ne Kuran per çeshtje shkencore apo te dhenat qe jepen ne te per te ardhmen, jane te tilla qe asnje njeri nuk i ka ditur ne kohen qe eshte bere shpallja e ketij libri. Eshte e pamundur qe keto informata te kene qene te ditura krahasuar me nilevin e diturise dhe teknologjise ne ate kohe. E te gjitha keto tregojne teper qarte se Kur'ani nuk eshte fjale e njeriut. Perkundrazi, Kurani eshte fjale e Zotit te Madheruar, Krijuesit te gjithe gjerave, Atij qe mbulon çdo gje me diturine e Tij.

Ne nje ajet ne Kuran, Allahu thote: "... Sikur të ishte (Kurani) prej dikut tjetër, përveç prej Allahut, do të gjenin në te shumë kundërthënie." (Kur'an, 4:82) Jo vetem qe nuk ka asnje kunderthenie ne Kur'an, por edhe çdo informate ne te shfaq/paraqet mrekulline e ketij libri hyjnor çdo dite e me teper.

Per njeriun mbetet atehere te kapet fort tek ky liber i shenjte i shpallur nga Zoti, dhe ta perdore ate si udhezimin e tij te vetem. Ne nje ajet tjeter Kuranor thuhet: "Dhe ky eshte libri dobi prurës (te cilin) Ne e zbritëm, ndaj përmbajuni atij dhe ruajuni ashtu që të mëshiroheni." (Kur'an, 6:155)

Ndersa ne disa ajete te tjera, Allahu thekson:

  • "E ti thuaj: “E vërteta është nga Zoti juaj, e kush të dojë, le të besojë, e kush të dojë, le të mohojë..." (Kur'an, 18:29)

  • "Jo ashtu! Në të vërtetë këto janë këshilla. Kush don, merr mesim nga ai (Kur’ani) (i cili) është këshillë në flet të çmueshme, me vlerë të lartë e të ruajtur." (Kur'an, 80:11-14)

Comments on this page:
Comment posted by www.graffiti.likeaninja.co.uk( mbxeqxemvwbgmail.com ), 03/31/2013 at 7:28am (UTC):
Thank you very much for this nice post; this is the kind of post that keeps me going through the day. Ive been looking around for this site after I heard about them from a close friend and was thrilled when I was able to find it after looking for some time. Being an avid blogger, Im pleased to see others taking initiative and contributing to the community. I just wanted to comment to show my appreciation for your work as its very encouraging, and many writers do not get the credit they deserve. Im sure Ill be back and will send some of my friends.Add comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your website URL:
Your message:

 
  Today, there have been 15 visitors (37 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=