nehatbe
  *Emra*
 

                                                   A

   DJALI 

    VAJZA
Adamat,-i nga një emër njeriu, ilir
Adan,-i
nga një emër njeriu, ilir
Admet,-i
nga një emër njeriu, ilir
Admirim,-i
fjalë e shqipes
Adomat,-i
nga një emër njeriu, ilir
Adrian,-i nga
fjalë e shqipes
Afrim,-i
fjalë e shqipes
Afron,-i nga
fjalë e shqipes
Agim,-i
fjalë e shqipes
Agimor,-i
fjalë e shqipes
Agon,-i nga
fjalë e shqipes
Agron,-i
nga një emër njeriu, ilir
Aidan,-i
nga një emër njeriu, ilir
Aimir,-i
nga fjalë e shqipes
Ainur,-i
nga fjalë e shqipes
Aj/ër,-i
fjalë e shqipes
Ajrim,-i
fjalë e shqipes
Akal,-i
nga një emër njeriu, ilir
Alaron,-i
nga një emër njeriu, ilir
Alasin,-i
nga një emër njeriu, ilir
Alban,-i
emër i moçëm
Albanor,-i
nga një emër i moçëm
Albehar,-i
nga fjalë të shqipes
Albion,-i
emër i moçëm
Albun,-i
nga një emër vendi
Algas,-i
nga një emër njeriu, ilir
Alk,-u
nga një emër vendi
Alkan,-i
nga një emër vendi
Almarin,-i
nga një emër vendi
Almat,-i
emër i moçëm
Alper,-i
nga një emër njeriu, ilir
Altin,-i
nga një emër njeriu, ilir
Alzan,i
nga një emër njeriu, ilir
Alzen,-i
nga një emër njeriu, ilir
Alzet,-i
nga një emër njeriu, ilir
Amant,-i
nga një emër njeriu, ilir
Amat,-i
emër i moçëm
Amnor,-i
nga fjalë e shqipes
Andam,-i
nga një emër njeriu, ilir
Anden,-i
nga një emër njeriu, ilir
Andet,-i
nga fjalë të shqipes
Andik,-u
nga një emër njeriu, ilir
Ar,-i
fjalë e shqipes
Aranit,-i
emër i moçëm
Arb,-i
nga një emër vendi
Arban,-i
nga një emër vendi
Arbar,-i nga një emër ilir
Arbënor,-i
fjalë e shqipes
Arb/ër,-ri
fjalë e shqipes
Arbëresh,-i
fjalë e shqipes
Arbërim,-i
nga një fjalë e shqipes
Arbënor,-i
fjalë e shqipes
Arbian,-i
nga një fjalë e shqipes
Arbor,-i
nga fjalë e shqipes
Ard,-i
nga një emër vendi ilir
Ardian,-i
nga një emër njeriu, ilir
Ardit,-i
nga një fjalë të shqipes
Argjel,-i
emër i moçëm
Argjend,-i
fjalë e shqipes
Arianit,-i
emër i moçëm
Arion,-i
nga një emër njeriu, ilir
Aril,-i
nga një emër vendi
Arlind,-i
nga fjalë të shqipes
Armend,-i
nga fjalë të shqipes
Armir,-i
emër i moçëm
Arnen,-i
fjalë e shqipes (një lloj pishe)
Arsim,-i
fjalë e shqipes
Art,-i
fjalë e shqipes
Artan,-i
nga një emër njeriu, ilir
Artar,-i
nga një fjalë e shqipes
Artas,-i
nga një emër njeriu, ilir
Artian,-i
nga një emër njeriu, ilir
Artin,-i nga një
fjalë e shqipes
Artir,-i nga një
fjalë e shqipes
Artmir,-i nga një
fjalë e shqipes
Artor,-i
nga një emër njeriu, ilir
Artoran,-i
nga një emër njeriu, ilir
Arzan,-i
emër i moçëm
Arzen,-i
fjalë e shqipes
Asdren,-i
nga një pseudonim
Askan,-i
emër i moçëm
Astrit,-i
fjalë e shqipes
Atdhe,-u
fjalë e shqipes
Atintan,-i
nga një emër njeriu, ilir
Abatar/e,-ja fjalë e shqipes
Adan/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Adani,-a
nga një emër njeriu, ilir
Adanir/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Adea
nga një emër njeriu, ilir
Admet/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Admirim/e,-ja
fjalë e shqipes
Adrian/ë,-a
nga një emër vendi
Adriatik/ë,-a
nga një emër vendi
Afeid/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Afërdit/ë,-ja
fjalë e shqipes
Afrim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Afror/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Agim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Agimor/e,-ja
fjalë e shqipes
Agnes/ë,-a
emër i moçëm
Agnush/e,-ja
fjalë e shqipes
Agron/e,-ja
nga një emër njeriu, ilir
Agrin/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Agrin/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Aguliç/e,-ja
fjalë e shqipes
Aidan/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Aigin/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Ajkin/ë,-a
emër i moçëm
Ajkun/ë-a
emër i moçëm
Ajrin/ë,-a
fjalë e shqipes
Akullim/ë,-a
fjalë e shqipes
Alaron/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Alasin/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Albanesh/ë,-a
nga një emër vendi
Alban/ë,-a
nga një emër vendi
Albanor/e,-ja
nga një emër vendi
Alb/ë,-a
nga fjalë e shqipes
Albin/ë,-a
nga fjalë e shqipes
Albulen/ë,-a
nga një emër vendi
Albun/ë,-a
nga një emër vendi
Alet/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Alkan/ë,a
nga një emër vendi,ilir
Alket/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Alkin/ë,-a
nga një emër vendi,ilir
Almarin/ë,-a
nga një emër vendi
Almir/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Alper/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Altin/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Alzan/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Alzet/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Alzet/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Amant/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Amantin/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Amfor/ë,-a
fjalë e shqipes
Amis/ë,-a
emër i moçëm
Anden/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Andet/ë,-a
nga fjalë të shqipes
And/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Andik/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Andin/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Anduen/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Anes/ë,-a nga
fjalë e shqipes
An/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Anil/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Antian/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Anul/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Apollon/ë,-a
nga një emër vendi
Aranit/ë,-a
nga një emër i moçëm
Arban/ë,-a
nga një emër vendi
Arben/ë,-a
nga një emër vendi
Arbenit/ë,-a
nga një emër vendi
Arb/ë,-a
nga një emër vendi
Arbëni,-a
fjalë e shqipes
Arbëror/e,-ja
fjalë e shqipes
Arbëresh/e,-ja
fjalë e shqipes
Arbëri,-a
fjalë e shqipes
Arbërime/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Arbërit/ë,-a
fjalë e shqipes
Arbëror/e,-ja
fjalë e shqipes
Arbian/ë,-a
nga një emër vendi
Arbor/ë,-ja
fjalë e shqipes
Arbian/ë,-a
nga një emër vendi
Arbor/e,-ja
nga një emër vendi
Ardian/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Ardit/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Ardhmëri,-a
fjalë e shqipes
Aren/ë,-a
fjalë e shqipes
Argon/ë,-a
fjalë e shqipes
Argjel/ë,-a
emër i moçëm
Argjend/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Argjendor/ë,-ja
fjalë e shqipes
Argjil/ë,-a
emër i moçëm
Arian/ë,-a
emër i moçëm
Arianis/ë,-a
emër i moçëm
Arianit/ë,-a
nga një emër i moçëm
Aril/ë,-a
nga një emër vendi
Arit/ë,-a
nga një emër i moçëm
Arjet/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Arlind/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Armir/ë,-a
nga një emër i moçëm
Arnen/ë,-a
fjalë e shqipes (emër bime)
Arnes/ë,-a
nga një emër i moçëm
Arnis/ë,-a
nga një emër vendi, ilir
Arom/ë,-a
fjalë e shqipes
Ars/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Artan/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Artar/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Art/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Artian/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Artin/ë,-a
fjalë e shqipes (emër bime)
Artir/ë-a
fjalë e shqipes (emër bime)
Artizan/ë,-a
nga një emër i moçëm
Artor/e,-a
nga një emër njeriu, ilir
Arven/ë,-a
nga një emër vendi
Arzan/ë,-a
emër i moçëm
Arzen/ë,-a
fjalë e shqipes (emër bime)
Astrit/ë,-ja
nga një fjalë e shqipes
Ashtin/ë,-a
nga një emër i moçëm
Atdhetar/e,-ja
fjalë e shqipes
Atdhesor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Audar/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Audat/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Aulon/ë,-a
nga një emër vendi, ilir
Auror/ë,-a
nga një emër njeriu, ili

 

                                                    B

DJALI 

    VAJZA
Bacol,-i emër i moçëm
Bajuk,-i
emër i moçëm
Ballmir,-i
nga fjalë të shqipes
Ballor,-i
fjalë e shqipes
Bamir,-i
nga fjalë të shqipes
Bardibal,-i
nga një emër njeriu, ilir
Bardh,-i
nga fjalë të shqipes
Bardhal,-i
nga fjalë të shqipes
Bardhan,-i
fjalë e shqipes
Bardhec,-i
nga fjalë të shqipes
Bardhian,-i
nga një fjalë e shqipes
Bardhim,-i
nga një fjalë e shqipes
Bardhok,-u
nga një fjalë e shqipes
Bardhor,-i
fjalë e shqipes
Bardhosh,-i
fjalë e shqipes
Bardhush,-i
fjalë e shqipes
Bardhyl,-i
nga një emër njeriu, ilir
Barid,-i
nga një emër njeriu, ilir
Barjet,-i
nga një fjalë të shqipes
Barlet,-i
emër i moçëm
Barmal,-i
nga fjalë të shqipes
Barzid,-i
nga një emër njeriu, ilir
Bashkim,-i
fjalë e shqipes
Bato,-ja
nga një emër njeriu, ilir
Baton,-i
nga një emër njeriu, ilir
Batoniani,-i
nga një emër njeriu, ilir
Batul-,i
nga një emër njeriu, ilir
Bec,-i
emër i moçëm
Becan,-i nga një
emër i moçëm
Bedar,-i
nga një emër njeriu, ilir
Bedarin,-i
nga një emër njeriu, ilir
Begatim,-i
fjalë e shqipes
Begatar,-i
fjalë e shqipes
Behar,-i
fjalë e shqipes
Bekim,-i
fjalë e shqipes
Belot,-i
fjalë e shqipes(emër bime)
Ben,-i
emër i moçëm
Bendo,-ja
emër i moçëm
Beqar,-i
fjalë e shqipes
Berat,-i
nga një emër vendi
Bercen,-i
nga një emër njeriu, ilir
Bergin,-i
nga një emër njeriu, ilir
Berzant,-i
nga një emër njeriu, ilir
Besar,-i
emër i moçëm
Besarb,-i
nga fjalë të shqipes
Besart,-i
nga fjalë të shqipes
Besatar,-i
fjalë e shqipes
Besator,-i
fjalë e shqipes
Besfort,-i
nga fjalë të shqipes
Besian,-i
nga një emër njeriu ilir
Besim,-i
fjalë e shqipes
Besmir,-i
nga fjalë të shqipes
Besnik,-u
fjalë e shqipes
Besor,-i
nga një fjalë e shqipes
Bestar,-i
fjalë e shqipes
Betim,-i
fjalë e shqipes
Bilan,-i
emër i moçëm
Bilbil,-i
fjalë e shqipes
Bilen,-i
nga një emër njeriu, ilir
Bilind,-i
nga një emër njeriu, ilir
Bilis,-i
nga një emër njeriu, ilir
Binak,-u
emër i moçëm
Bind,-i
emër i moçëm
Bisar,-i
nga një emër vendi
Bjeshkan,-i
fjalë e shqipes
Bjeshkor,-i
fjalë e shqipes
Bled,-i
fjalë e shqipes
Bledar,-i
nga një emër njeriu, ilir
Bledaret,-i
nga një emër njeriu, ilir
Bledat,-i
nga një emër njeriu, ilir
Bledian,-i
nga një emër njeriu, ilir
Bledim,-i
nga një emër njeriu, ilir
Bledion,-i
nga një emër njeriu, ilir
Bledor,-i
nga një emër njeriu, ilir
Blegin,-i
nga një emër njeriu, ilir
Blend,-i
nga një emër njeriu, ilir
Blendar,-i
nga një emër njeriu, ilir
Bleran,-i
nga një emër njeriu, ilir
Blerand,-i
nga një emër njeriu, ilir
Blerian,-i
nga një emër njeriu, ilir
Blerim,-i
fjalë e shqipes
Bleror,-i
nga një fjalë e shqipes
Blerosh,-i
nga një fjalë e shqipes
Blert,-i
nga një fjalë e shqipes
Blerush,-i
nga një fjalë e shqipes
Bletak,-u
nga një fjalë e shqipes
Bletar,-i
fjalë e shqipes
Bletmir,-i
nga fjalë të shqipes
Bletor,-i
nga një fjalë e shqipes
Blin,-i
fjalë e shqipes
Blirim,-i
fjalë e shqipes
Blodin,-i
nga një emër njeriu, ilir
Blond,-i
nga një emër njeriu, ilir
Boiken,i
nga një emër njeriu, ilir
Bonin,-i
nga një emër njeriu, ilir
Borak,-i
fjalë e shqipes
Boran,-i
nga një fjalë e shqipes
Borash,-i
nga një fjalë e shqipes
Borbardh,-i
nga fjalë të shqipes
Borian,-i
nga një fjalë të shqipes
Borim,-i
nga një fjalë e shqipes
Borsak,-i
fjalë e shqipes
Bregan,-i
nga një fjalë e shqipes
Brel,-i
emër i moçëm
Brerim,-i
fjalë e shqipes
Breshat,-i
nga një emër vendi
Bret,-i
emër i moçëm
Briken,-i
nga një emër njeriu, ilir
Briz,-i
emër i moçëm
Brizid,-i
nga një emër njeriu, ilir
Bruzor,-i
nga një fjalë e shqipes
Bujar,-i
fjalë e shqipes
Bujet,-i
nga një emër vendi
Buklor,-i
fjalë e shqipes
Bukuran,-i
nga një fjalë e shqipes
Bukurosh,-i
fjalë e shqipes
Bukurush,-i
fjalë e shqipes
Bulëzim,-i
fjalë e shqipes
Bulim,-i
fjalë e shqipes
Bulin,-i
fjalë e shqipes (një lloj druri)
Burim,-i
fjalë e shqipes
Buron,-i
fjalë e shqipes
Burrnor,-i
fjalë e shqipes
Busid,-i
nga një emër njeriu, ilir
Butar,-i
nga një fjalë e shqipes
Butor,-i
nga një fjalë e shqipes
Butrint,-i
nga një emër vendi
Buzagaz,-i
nga fjalë të shqipes
Bajam/e,-ja fjalë e shqipes
Bajul/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Balad/ë,-a
fjalë e shqipes
Baler/ë,-a
emër i moçëm
Balin/ë,-a
emër i moçëm
Balmir/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Ballagjend/ë,-a
fjalë e shqipes
Ballëz/ë,-a
nga një emër vendi
Ballmir/ë,-a
fjalë e shqipes
Ballonj/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Ballor/e,-ja
fjalë e shqipes
Bamir/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Bardhabor/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Bardhan/ë,-a
fjalë e shqipes
Bardhanjor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Bardhesh/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Bardh/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Bardhim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Bardhin/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Bardhok/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Bardhonj/ë,-a
fjalë e shqipes
Bardhor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Bardhosh/e,-ja
fjalë e shqipes
Batush/e,-ja nga një
emër i moçëm
Bardhulin/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Bardhush/e,-ja
fjalë e shqipes
Bardhyl/e,-ja
nga një emër njeriu, ilir
Baren/ë,-a
nga një emër vendi
Baresh/ë,-a
fjalë e shqipes
Barid/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Barzid/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Bashkim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Bat/e,-ja
nga një emër njeriu, ilir
Baton/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Batuj/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Batul/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Becan/ë,-a
nga një emër i moçëm
Bedar/e,-ja
nga një emër njeriu, ilir
Bedarin/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Begati,-a
fjalë e shqipes
Begatim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Begator/e,-ja
fjalë e shqipes
Behar/e,-ja
fjalë e shqipes
Bejk/ë,-a
nga një emër i moçëm
Bejkush/e,-ja
nga një emër i moçëm
Belin/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Belit/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Beltin/ë,-a
fjalë e shqipes (emër bime)
Benar/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Ben/ë,-a
nga një emër vendi
Benkush/e,-ja
nga një emër i moçëm
Benush/ë,-a
nga një emër i moçëm
Berkin/ë,-a
fjalë e shqipes
Berosh/e,-ja
nga një emër i moçëm
Bersen/ë,-a
nga një emër i moçëm
Bers/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Berzant/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Besar/e,-ja
fjalë e shqipes
Besart/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Besatar/e.-ja
fjalë e shqipes
Besator/e,-ja
fjalë e shqipes
Bes/ë,-a
fjalë e shqipes
Besfort/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Besian/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Besim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Besmir/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Besnik/e,-ja
fjalë e shqipes
Besor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Bestar/e,-ja
fjalë e shqipes
Betej/ë,-a
fjalë e shqipes
Bet/e,-a
emër i moçëm
Betim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Betor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Bezan/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Bidus/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Biklen/ë,-a
nga një emër vendi
Bilbil/e,-ja
fjalë e shqipes
Bilid/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Bukuri/e,-a fjalë e shqipes
Bukurosh/e,-ja fjalë e shqipes

 

 

                                                   C

DJALI 

    VAJZA
Cakol,-i nga një emër vendi
Cal,-a
emër i moçëm
Caran,-i
fjalë e shqipes
Cel,-i
emër i moçëm
Celush,-i
nga një emër i moçëm
Cem,-i
nga një fjalë e shqipes
Cer,-i
emër i moçëm
Ceril,-i
fjalë e shqipes
Cikol,-i
fjalë e shqipes
Cirket,-i
emër i moçëm
Cok,-u
emër i moçëm
Col,-i
emër i moçëm
Cukal,-i
nga një emër vendi
Curr,-i
emër i moçëm
Curran,-i
nga një emër i moçëm
Curril,-i
fjalë e shqipes
Cal/ë,-a emër i moçëm
Cel/ë,-a
emër i moçëm
Cem/,-ja
nga një fjalë e shqipes
Cemtar/e,-ja
emër i moçëm
Cirkor/e,-ja
emër i moçëm
Cuc/ë,-a
fjalë e shqipes
Curlin/ë,-a
nga një emër i moçëm
Curran/ë,-a
nga një emër i moçëm
Currel/ë,-a
nga një emër i moçëm
Curril/ë,-a
fjalë e shqipes

 

                                                         D

DJALI 

    VAJZA
Ded/ë,-a emër i moçëm
Dejk,-u
nga një fjalë e shqipes
Delin,-i
nga një emër vendi, ilir
Delmin,-i
nga një emër vendi, ilir
Delosh,-i
emër i moçëm
Denat,-i
nga një emër njeriu, ilir
Det,-i
fjalë e shqipes
Detar,-i
fjalë e shqipes
Devoll,-i
nga një emër vendi
Dëfrim,-i
fjalë e shqipes
Dëlir,-i
fjalë e shqipes
Dëlirian,-i
fjalë e shqipes
Dëlirim,-i
fjalë e shqipes
Dëshiror,-i
nga një fjalë e shqipes
Diamant,-i
fjalë e shqipes
Diell,-i
fjalë e shqipes
Diellar,-i
nga një fjalë e shqipes
Diellor,-i
fjalë e shqipes
Dijar,-i
nga një fjalë e shqipes
Dijemir,-i
nga fjalë të shqipes
Dilin,-i
emër i moçëm
Diljan,-i
emër i moçëm
Dilosh,-i
emër i moçëm
Dimal,-i
nga një emër vendi ilir
Dindar,-i
nga një emër njeriu, ilir
Dirin,-i
nga një emër njeriu
Ditar,-i
nga fjalë të shqipes
Ditbardh,-i
nga fjalë të shqipes
Ditë,-u
nga një emër njeriu, ilir
Dition,-i
nga një emër njeriu, ilir
Ditjon,-i
nga fjalë të shqipes
Ditlum,-i
nga fjalë të shqipes
Ditmir,-i
nga fjalë të shqipes
Ditor,-i
nga fjalë të shqipes
Diturak,-u
nga një fjalë e shqipes
Dituror,-i
fjalë e shqipes
Donat,-i
emër i moçëm
Donik,-u
emër i moçëm
Donjet,-i
nga fjalë të shqipes
Donmir,-i
nga fjalë të shqipes
Dorant,-i
nga një emër njeriu, ilir
Dorargjend,-i
nga fjalë të shqipes
Dorart,-i
nga fjalë të shqipes
Dorëbardh,-i
nga fjalë të shqipes
Dorëlir,-i
nga fjalë të shqipes
Dragon,-i
fjalë e shqipes
Dranush,-i
emër i moçëm
Dranjush,-i
fjalë e shqipes
(një lloj shpendi)
Drejtar,-i
nga një fjalë e shqipes
Dren,-i
fjalë e shqipes
Drenaz,-i
emër i moçëm
Drenor,-i
nga një fjalë e shqipes
Drenush,-i
fjalë e shqipes
Dreshan,-i
nga një emër vendi
Drilon,-i
nga një emër vendi, ilir
Drin,-i
nga një emër vendi
Drinaz,-i
nga një emër vendi
Drinbardh,-i
nga një emër vendi
Drinor,-i
nga një emër vendi
Drinush,-i
nga një emër vendi
Drit,-i
nga një fjalë e shqipes
Dritan,-i
nga një fjalë e shqipes
Dritbardh,-i
nga një fjalë e shqipes
Dritëro,-i
nga një fjalë e shqipes
Dritësim,-i
nga një fjalë e shqipes
Dritim,-i
nga një fjalë e shqipes
Drijton,-i
nga fjalë të shqipes
Driton,-i
nga një fjalë e shqipes
Dritor,-i
nga një fjalë e shqipes
Dritosh,-i
nga një fjalë e shqipes
Dritush,-i
nga një fjalë e shqipes
Drityll,-i
nga fjalë të shqipes
Drivast,-i
nga një emër vendi ilir
Dukagjin,-i
nga një emër vendi
Dukuran,-i
nga një fjalë e shqipes
Dulin,-i
emër i moçëm
Durim,-i
fjalë e shqipes
Durrsak,-u
nga një emër vendi
Dushkan,-i
fjalë e shqipes
Dushkor,-i
fjalë e shqipes
Dyrrah,-u
nga një emër vendi
Ded/ë,-a
emër i moçëm
Dejk,-u
nga një fjalë e shqipes
Delin,-i
nga një emër vendi, ilir
Delmin,-i
nga një emër vendi, ilir
Delosh,-i
emër i moçëm
Denat,-i
nga një emër njeriu, ilir
Det,-i
fjalë e shqipes
Detar,-i
fjalë e shqipes
Devoll,-i
nga një emër vendi
Dëfrim,-i
fjalë e shqipes
Dëlir,-i
fjalë e shqipes
Dëlirian,-i
fjalë e shqipes
Dëlirim,-i
fjalë e shqipes
Dëshiror,-i
nga një fjalë e shqipes
Dhelk,-u
fjalë e shqipes
Dhelkor,-i
nga një fjalë e shqipes
Dhuntiar,-i
nga një fjalë e shqipes
Dhurim,-i
fjalë e shqipes
Dafin/ë,-a fjalë e shqipes
Dajtin/ë,-a
nga një emër vendi
Dajz/ë,-a
nga një emër vendi
Dalin/ë,-a
nga një emër i moçëm
Dallëndysh/e,-ja
fjalë e shqipes
Danjush/ë,-a
nga një emër vendi
Dardanesh/ë,-a
nga një emër vendi ilir
Dardan/ë,-a
nga një emër vendi ilir
Daran/ë,-a
emër i moçëm
Dastan/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Dasantil/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Dasaret/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Dastid/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Dashamir/ë,-a
nga fjalë e shqipes
Dasht/ër,-a
fjalë e shqipes (emër bime)
Dashuri,-a
fjalë e shqipes
Dashurim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Dazan/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Dazem/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Dazet/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Dazim/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Dazin/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Dazmen/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
De,-a
nga një emër i moçëm
Dedan/ë,-a
nga një emër i moçëm
Dejk/ë,-a
fjalë e shqipes (një lloj zogu)
Delfinë/ë,-a
fjalë e shqipes
Delin/ë,-a
nga një emër vendi
Deliz/ë,-a
nga një emër i moçëm
Delmer/e,-ja
fjalë e shqipes
Delmin/ë,-a
nga një emër vendi ilir
Delvin/ë,-a
nga një emër vendi
Denat/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Detar/e,-ja
fjalë e shqipes
Dëborak/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Dëboran/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Dëbor/ë,-a
fjalë e shqipes
Dëliran/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Dëlir/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Dëlirim/ë,-ja
nga një fjalë e shqipes
Dëshiran/ë,-ja
nga një fjalë e shqipes
Dëshir/ë,-a
fjalë e shqipes
Dëshirim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Diamant/ë,-a
fjalë e shqipes
Diellar/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Diell/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Diellëz,-a
fjalë e shqipes
Diellin/ë,-a
fjalë e shqipes
Diellon/e,-a
fjalë e shqipes
Diellonj/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Diellar/e,-ja
fjalë e shqipes
Diell/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Diellëz,-a
nga një fjalë e shqipes
Diellin/ë,-a
fjalë e shqipes
Diellon/e,-a
fjalë e shqipes
Diellonj/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Diellar/e,-ja
fjalë e shqipes
Diellor/e,-ja
fjalë e shqipes
Dijan/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Dijar/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Dijemir/ë,-a
fjalë e shqipes
Dij/ë,-a
fjalë e shqipes
Dil/ë,-a
fjalë e shqipes
Dilk/ë,-a
nga një emër i moçëm
Dilin/ë,-a
nga një emër i moçëm
Diljan/ë,-a
nga një emër i moçëm
Dilosh/ë,-a
nga një emër i moçëm
Diluk/e,-ja
nga një emër i moçëm
Dirin/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Ditbardh/ë,-a
fjalë e shqipes
Dit/ë,-a
fjalë e shqipes
Ditil/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Ditjon/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Ditlind/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Ditlum/e,-ja
nga fjalë të shqipes
Ditmir/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Diton/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Ditor/e,-ja
fjalë e shqipes
Diturak/e,-ja
fjalë e shqipes
Dituri,-a
fjalë e shqipes
Dituror/e,-ja
fjalë e shqipes
Ditver/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Dodon/ë,-a
emër i moçëm
Donik/ë,-a
emër i moçëm
Donjet/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Donmir/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Dorargjend/ë,-a
fjalë e shqipes
Dorart/ë,-a
fjalë e shqipes
Dorbardh/ë,-a
fjalë e shqipes
Dorbor/ë,-a
fjalë e shqipes
Dorin/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Doriz/ë,-a
nga një emër i moçëm
Dorjan/ë,-a nga një fjalë e shqipes
Dorjonë,-a
nga fjalë të shqipes
Doruntin/ë,-a
emër i moçëm
Dragobi,-a
nga një emër vendi
Dram/ë,-a
fjalë e shqipes
Dranad/e,-ja
emër i moçëm
Dranush/ë,-a
emër i moçëm
Drejtar/e,-ja
nga fjalë të shqipes
Drejt/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Drenaz/ë,-a
nga një emër i moçëm
Drenush/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Drilon/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Drinaz/ë,-a
nga një emër vendi
Drin/ë,-a
nga një emër vendi
Drinor/e,-ja
nga një emër vendi
Drinush/ë,-a
nga një emër vendi
Driol/ë,-a
nga një emër vendi
Dritan/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Dritbardh/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Drit/ë,-a
fjalë e shqipes
Dritësim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Drit/ëz,-a
fjalë e shqipes
Dritim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Dritjon/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Driton/ë,-a
nga një fjalë të shqipes
Dritosh/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Dritush/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Drivast/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Drityll/e,-ja
nga fjalë të shqipes
Dukagjin/e,-ja
nga një emër vendi
Dukuran/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Dulin/ë,-a
nga një emër i moçëm
Durim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Durimtar/e,-ja
fjalë e shqipes
Dushkaj/ë,-a
nga një emër vendi
Dushkan/e,-a
nga një fjalë e shqipes
Dushkonj/ë,-a
nga një fjalë e shqipes

 

                                                     E

DJALI 

    VAJZA
Edin,-i nga një fjalë e shqipes
Edlir,-i
nga një fjalë e shqipes
Edon,-i
nga një fjalë e shqipes
Edrin,-i
nga një emër vendi
Egzon,-i
nga një fjalë e shqipes
Ekloan,-i
nga një emër vendi, ilir
Elban,-i
nga një emër vendi
Elbar,-i
nga një emër vendi
Elbasan,-i
nga një emër vendi
Elion,-i
nga një emër njeriu, ilir
Elird,-i
nga një emër njeriu, ilir
Emirjon,-i
nga një fjalë e shqipes
Emnor,-i
fjalë e shqipes
En,-i
nga një emër njeriu, ilir
Endrin,-i
nga një fjalë e shqipes
Endrit,-i
nga një fjalë e shqipes
Engjëll,-i
fjalë e shqipes
Enian,-i
nga një emër njeriu, ilir
Enkel,-i
nga një emër njeriu, ilir
Enkelan,-i
nga një emër njeriu, ilir
Enkelejd,-i
nga një emër njeriu, ilir
Entel,-i
nga një emër njeriu, ilir
Entor,-i
emër i moçëm
Epidam,-i
nga një emër njeriu, ilir
Epikad,-i
nga një emër njeriu, ilir
Epik,-u
fjalë e shqipes
Erag,-u
nga fjalë të shqipes
Eragim,-i
nga fjalë të shqipes
Erand,-i
nga fjalë të shqipes
Erbardh,-i
nga fjalë të shqipes
Erblin,-i
nga fjalë të shqipes
Erdet,-i
nga fjalë të shqipes
Erdit,-i
nga fjalë të shqipes
Erëmim,-i
nga fjalë të shqipes
Erëzak,-u
nga fjalë të shqipes
Erëgjënd,-i
nga fjalë të shqipes
Erin,-i
nga një emër vendi
Erind,-i
nga një emër vendi
Eris,-i
emër i moçëm
Erjon,-i
nga fjalë të shqipes
Erlet,-i
nga fjalë të shqipes
Erlir,-i
nga fjalë të shqipes
Erlis,-i
nga fjalë të shqipes
Ermal,-i
nga fjalë të shqipes
Ermir,-i
nga fjalë të shqipes
Eror,-i
nga një fjalë e shqipes
Ershel,-i
nga një emër vendi
Erzan,-i
nga një emër vendi
Erzen,-i
nga një emër vendi
Eshten,-i
emër i moçëm
Etrit,-i
nga një emër njeriu, ilir
Etritan,-i
nga një emër njeriu, ilir
Erand/ë,-a nga një fjalë e shqipes
Eart/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Edit/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Edon/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Edlir/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Edlirian/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Edrin/ë,-a
nga një emër vendi
Edlirian/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Edrin/ë,-a
nga një emër vendi
Egzon/ë,-a
fjalë e shqipes
Eljon/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Elban/ë,-a
nga një emër vendi
Elbar/e,-ja
nga një emër vendi
Elbaroz/ë,-a
fjalë e shqipes
Elbasan/e,-ja
nga një emër vendi
Elbun/ë,-a
nga një emër vendi
Elegji,-a
fjalë e shqipes
Elion/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Elir/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Elirian/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Elon/i,-a
nga një emër njeriu, ilir
Emirand/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Emir/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Emirian/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Emirjet/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Emirijon/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Endrin/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Endrit/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Engjëllesh/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Enian/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Enis/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Enklean/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Enkelejd/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Enkel/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Entel/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Epikad/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Epik/ë,-a
fjalë e shqipes
Epope,-ja
fjalë e shqipes
Erag/e,-ja
nga fjalë të shqipes
Eragim/e,-ja
nga fjalë të shqipes
Erakënd/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Erand/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Erblin/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Erbor/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Erdet/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Erdit/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Erjet/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Erëzak/e,-a
nga fjalë të shqipes
Erind/ë,-ja
nga një emër vendi
Erin/ë,-a
nga një emër vendi
Eris/ë,-a
nga një emër i moçëm
Erjet/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Erjon/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Erkand/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Erlet/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Erlul/e,-ja
nga fjalë të shqipes
Erlis/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Ermal/e,-ja
nga fjalë të shqipes
Ermaj/e,-ja
nga fjalë të shqipes
Ermir/ë,-a
fjalë e shqipes
Ern/ë,-a
fjalë e shqipes
Eror/e,-ja
fjalë e shqipes
Ershel/ë,-a
nga një emër vendi
Ervjollc/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Erzen/ë,-a
nga një emër vendi
Erz/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Etlev/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Etnik/ë,-a
fjalë e shqipes
Etritan/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Etrit/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir

                                                 F

DJALI 

    VAJZA
Fajkor,-i fjalë e shqipes
Fat,-i
fjalë e shqipes
Fatbardh,-i
fjalë e shqipes
Fatijon,-i
nga fjalë të shqipes
Fatim,-i
nga fjalë e shqipes
Fatin,-i
nga fjalë e shqipes
Fatlum,-i
fjalë e shqipes
Fatmir,-i
nga fjalë të shqipes
Faton,-i
nga një fjalë e shqipes
Fatos,-i
fjalë e shqipes
Fatush,-i
nga fjalë e shqipes
Festar,-i
nga fjalë e shqipes
Festim,-i
fjalë e shqipes
Fidan,-i
fjalë e shqipes
Fisnik,-u
fjalë e shqipes
Fisnikor,-i
nga një fjalë e shqipes
Fisar,-i
nga fjalë të shqipes
Fitim,-i
nga një fjalë e shqipes
Fitimtar,-i
fjalë e shqipes
Fiton,-i
nga një fjalë e shqipes
Fitor,-i
nga një fjalë e shqipes
Flakim,-i
nga një fjalë e shqipes
Flakon,-i
nga një fjalë e shqipes
Flakor,-i
nga një fjalë e shqipes
Flakrim,-i
nga një fjalë e shqipes
Flamur,-i
fjalë e shqipes
Flamurtar,-i
fjalë e shqipes
Flataran,-i
nga një fjalë e shqipes
Flatror,-i
nga një fjalë e shqipes
Flatrosh,-i
nga një fjalë e shqipes
Flokart,-i
fjalë e shqipes
Floran,-i
nga një fjalë e shqipes
Flori,-u
nga një fjalë e shqipes
Florian,-i
nga një fjalë e shqipes
Flirijon,-i
nga fjalë të shqipes
Florin,-i
fjalë e shqipes
Flurim,-i
fjalë e shqipes
Fluturak,-u
fjalë e shqipes
Fluturim,-i
fjalë e shqipes
Fluturosh,-i
nga një fjalë e shqipes
Fllad,-i
fjalë e shqipes
Flladim,-i
fjalë e shqipes
Flladjet,-i
fjalë të shqipes
Foltar,-i
fjalë e shqipes
Fortan,-i
nga një fjalë e shqipes
Frashër,-i
fjalë e shqipes
Freskim,-i
fjalë e shqipes
Frymëzim-i
fjalë e shqipes
Fajkor/e,-ja fjalë e shqipes
Fatbardh/ë,-a
fjalë e shqipes
Fatian/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Fatlum/e,-ja
fjalë e shqipes
Fatmir/e,-ja
nga fjalë të shqipes
Fatmir/ë,-a
fjalë e shqipes
Fatmirosh/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Fatos/e,-ja
fjalë e shqipes
Fatush/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Festar/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Festim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Fidan/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Filles/ë,-a
fjalë e shqipes
Fillim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Filloret/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Fiskaj/ë,-ja
fjalë e shqipes
Fisnik/e,-ja
fjalë e shqipes
Fisnikor/e,-ja
fjalë e shqipes
Fitim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Fitimtar/e,-ja
fjalë e shqipes
Fitoni,-a
fjalë e shqipes (emër luleje)
Fitor/e,-ja
fjalë e shqipes
Fjoll/ë,-a
fjalë e shqipes
Flak/ë,-a
fjalë e shqipes
Flakim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Flakor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Flakrim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Flamur/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Flamurtar/e,-ja
fjalë e shqipes
Flartan/e,-nja
nga një fjalë e shqipes
Flartor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Flartosh/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Flet/ë,-a
fjalë e shqipes
Flojer/ë,-a
fjalë e shqipes
Flokart/ë,-a
fjalë e shqipes
Floresh/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Flor/ë,-a
fjalë e shqipes
Flori,-e
fjalë e shqipes
Florian/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Florik/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Florin/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Floriz/ë,-a
fjalë e shqipes
Florjet/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Flurim/ë-a
nga fjalë të shqipes
Flurom/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Flutur/ë-a
fjalë e shqipes
Fluturak/e,-ja
fjalë e shqipes
Fluturesh/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Fluturim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Flladagim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Fllad/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Flladim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Flladjet/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Foljet/ë,-a
fjalë e shqipes
Foltar/e,-ja
fjalë e shqipes
Fortes/ë,-a
fjalë e shqipes
Fortian/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Freskim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Fromb/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Frymëzim/e,ja
nga një fjalë e shqipes

 

                                               G

   DJALI 

    VAJZA
Gazjet,-i nga fjalë të shqipes
Gazjon,-i
nga fjalë të shqipes
Gazlind,-i
nga fjalë të shqipes
Gazllim,-i
fjalë e shqipes
Gazmadh,-i
fjalë e shqipes
Gazmend,-i
fjalë e shqipes
Gazmim,-i
nga një fjalë e shqipes
Gazmir,-i
nga fjalë të shqipes
Gazmor,-i
fjalë e shqipes
Gaztar,-i
fjalë e shqipes
Geldon,-i
nga një emër njeriu, ilir
Gem,-i
fjalë e shqipes
Genc,-i
nga një emër njeriu, ilir
Gencian,-i
nga një emër njeriu, ilir
Gent,-i
emri i mbretit të parë ilir
Gentian,-i
nga një emër njeriu, ilir
Gëzim,-i
fjalë e shqipes
Gëzimjet,-i
nga fjalë të shqipes
Gëzimtar,-i
nga një fjalë e shqipes
Glauk,-u
nga një emër njeriu, ilir
Gojar,-i
nga një fjalë e shqipes
Gojart,-i
nga fjalë të shqipes
Gojmir,-i
nga fjalë të shqipes
Gojtar,-i
fjalë e shqipes
Gramoz,-i
nga një emër vendi
Granit,-i
fjalë e shqipes
Gur,-i
fjalë e shqipes
Guran,-i
nga një fjalë e shqipes
Gurash,-i
nga një fjalë e shqipes
Gurmal,-i
nga fjalë të shqipes
Gurnan,-i
emër i moçëm
Gurosh,-i
nga një fjalë e shqipes
Gurran,-i
nga një fjalë e shqipes
Guxim,-i
fjalë e shqipes
Guximor,-i
fjalë e shqipes
Guximtar,-i
fjalë e shqipes
Gajush/ë,-a nga një emër vendi
Gajz/ë,-a
emër i moçëm
Galdim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Gardalin/ë,-a
fjalë e shqipes (një lloj zogu)
Garentin/ë,-a
emër i moçëm
Gazjet/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Gazlind/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Gazllim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Gazmadh/e,-ja
nga fjalë të shqipes
Gazmend/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Gazmim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Gazmir/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Gazmor/e,-ja
fjalë e shqipes
Geldon/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Gelin/ë,-a
nga një emër i moçëm
Genc/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Gencian/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Gent/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Gentian/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Genzan/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Gërshet/ë,-a
fjalë e shqipes
Gështenj/ë,-a
fjalë e shqipes
Gëzim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Gëzimbardh/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Gëzimjet/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Gëzimtar/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Gojart/ë,-a
fjalë e shqipes
Gojëlul/e,-ja
nga fjalë të shqipes
Gojëtar/e,-ja
fjalë e shqipes
Gonxh/e,-ja
fjalë e shqipes
Granit/ë,-a
fjalë e shqipes
Grel/ë,-a
emër i moçëm
Gres/ë,-a
fjalë e shqipes
Grunaj/ë,-a
fjalë e shqipes
Guac/ë,-a
fjalë e shqipes
Gugulaç/e,-ja
fjalë e shqipes
Gugush/e,-ja
emër i moçëm
Gurbit/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Gur/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Guret/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Gurgullim/ë,-a
fjalë e shqipes
Gurij/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Gurim/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Gurin/ë,-a
fjalë e shqipes
Gurosh/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Gurten/ë,-a
nga një emër vendi
Gurr/ë,-a
fjalë e shqipes
Guxim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Guximor/e,-ja
fjalë e shqipes
Guximtar/e,-ja
fjalë e shqipes

 

                                            H

  DJALI 

    VAJZA
Hekuran,-i nga një fjalë e shqipes
Hero,-i
fjalë e shqipes
Hënor,-i
fjalë e shqipes
Hieshor,-i
nga një fjalë e shqipes
Hiror,-i
nga një fjalë e shqipes
Hyjnor,-i
fjalë e shqipes
Hajl/ë,-a nga një emër vendi
Hanush/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Har/e,-ja
fjalë e shqipes
Harf/ë,-a
fjalë e shqipes
Harmoni,-a
fjalë e shqipes
Hekuran/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Hekurush/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Herak/e,-ja
fjalë e shqipes
Heroik/e,-ja
fjalë e shqipes
Heroin/ë,-a
fjalë e shqipes
Hën/ë,-a
fjalë e shqipes
Hënëz,-a
fjalë e shqipes
Hënor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Hënplot/ë,-a
fjalë e shqipes
Hiesor/e,-ja
fjalë e shqipes
Hijesin/ë,-a
fjalë e shqipes
Hijesh,-a
fjalë e shqipes
Hijeshor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Himar/ë,-a
nga një emër vendi
Hir/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Hirosh/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Hirush/e,-ja
fjalë e shqipes
Hotian/ë,-a
fjalë e shqipes
Hyllëri,-a
fjalë e shqipes


                                                   I

  DJALI 

    VAJZA
Idlir,-i nga një fjalë e shqipes
Ilir,-i
nga një fjalë e shqipes
Ilirian,-i
nga një fjalë e shqipes
Ilirik,-u
fjalë e shqipes
Ilirjet,-i
nga fjalë të shqipes
Imir,-i
nga një fjalë e shqipes
Indrit,-i
nga një fjalë e shqipes
Idil/ë,-a fjalë e shqipes
Ilir/e,-ja
fjalë e shqipes
Iliresh/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Iliri,-a
nga një emër vendi
Ilirian/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Ilirjet/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Ilnaj/ë,-a
fjalë e shqipes
Indrit/ë,-a
nga fjalë të shqipes

 

                                                             J

DJALI 

    VAJZA
Jel,-i nga një emër njeriu, ilir
Jelan-i
nga një emër njeriu, ilir
Jetan,-i
nga një fjalë e shqipes
Jetar,-i
nga një fjalë e shqipes
Jetbardh,-i
fjalë e shqipes
Jetësor,-i
fjalë e shqipes
Jetgjat,-i
fjalë e shqipes
Jetik,-u
nga fjalë të shqipes
Jetlir,-i
nga fjalë të shqipes
Jetlum,-i
nga fjalë të shqipes
Jetmir,-i
nga fjalë të shqipes
Jetnor,-i
nga një fjalë e shqipes
Jetor,-i
nga një fjalë e shqipes
Jetosh,-i
nga një fjalë e shqipes
Jetush,-i
nga një fjalë e shqipes
Jon,-i
nga një emër vendi
Jonior,-i
nga një emër vendi
Jontar,-i
nga një emër vendi
Jorik,-u
nga një emër njeriu, ilir
Joshan,-i
nga një fjalë e shqipes
Jad/e,-ja nga një emër njeriu, ilir
Jeart/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Jehon/ë,-a
fjalë e shqipes
Jehor/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Jelan/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Jel/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Jelir/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Jemir/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Jer/ë,-a
emër i moçëm
Jerin/ë,-a
nga një emër i moçëm
Jert/ë,-a
nga një emër i moçëm
Jermësin/ë,-a
fjalë e shqipes
Jetar/e,-ja
nga fjalë të shqipes
Jetbardh/ë,-a
fjalë e shqipes
Jet/ë,-a
fjalë e shqipes
Jetësor/e,-ja
fjalë e shqipes
Jetgjat/ë,-a
fjalë e shqipes
Jetik/e,-ja
fjalë e shqipes
Jetlir/ë,-a
fjalë e shqipes
Jetlum/e,-ja
nga fjalë të shqipes
Jetmir/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Jetnor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Jeton/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Jetor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Jon/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Jonian/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Joniar/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Jonil/ë,-a
nga një emër vendi
Jontar/e,-ja
nga një emër vendi
Jor/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Jorik/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Jor/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Joshin/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Julind/ë,-a
nga fjalë të shqipes

 

                                                      K

DJALI 

    VAJZA
Kaçanik,-u nga një emër vendi
Kaltërim,-i
fjalë e shqipes
Kaltërosh,-i
fjalë e shqipes
Kandal,-i
nga një emër njeriu, ilir
Kaon,-i
nga një emër njeriu, ilir
Karafil,-i fjalë e shqipes (një lloj bime)
Kasden,-i
nga një emër njeriu, ilir
Kastriot,-i
emër i moçëm
Kelmend,-i
nga një emër vendi
Kelmendar,-i
nga një emër vendi
Kestrin,-i
nga një emër njeriu, ilir
Klambet,-i
nga një emër njeriu, ilir
Klest,-i
nga një emër njeriu, ilir
Klestor,-i
nga një emër njeriu, ilir
Klevat,-i
nga një emër njeriu, ilir
Klevis,-i
nga një emër njeriu, ilir
Kodran,-i
nga një fjalë e shqipes
Kodrian,-i
nga një fjalë e shqipes
Kolent,-i
nga një emër njeriu, ilir
Komir,-i
emër i moçëm
Komnen,-i
emër i moçëm
Korab-i
nga një emër vendi
Korçar,-i
nga një emër vendi
Kosovar,-i
nga një emër vendi
Krahbardh,-i
nga fjalë të shqipes
Kremtim,-i
fjalë e shqipes
Krenar,-i
fjalë e shqipes
Krenim,-i
fjalë e shqipes
Kreshnik,-u
fjalë e shqipes
Kreshnikan,-i
nga një fjalë e shqipes
Kreshnikor,-i
fjalë e shqipes
Krojan,-i
nga një fjalë e shqipes
Kron,-i
fjalë e shqipes
Kthjellim,-i
fjalë e shqipes
Kthjellor,-i
nga një fjalë e shqipes
Kujtim,-i
fjalë e shqipes
Kumbim,-i
fjalë e shqipes
Kushtim,-i
fjalë e shqipes
Kushtrimi,-i
fjalë e shqipes
Kaç/e,-ja fjalë e shqipes (emër luleje)
Kaltrin/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Kalton/ë,-a
emër i moçëm
Kanarin/ë,-a
fjalë e shqipes
Kandalin/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Kamin/ë,-a
nga një emër vendi
Kanush/ë,-a
fjalë e shqipes (një lloj shpendi)
Kanjush/ë,-a
fjalë e shqipes
Kaon/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Karafil/e,-a fjalë e shqipes (një lloj bime)
Kastriot/e,-ja
nga një emër i moçëm
Kelmend/ë,-a
nga një emër vendi
Kelmendin/ë,-a
nga një emër vendi
Kestrin/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Këngush/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Kështjell/ë,-a
fjalë e shqipes
Klambet/ë,-a
fjalë e shqipes
Klest/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Klestor/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Klevat/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Kodran/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Kodrian/ë,-a
fjalë e shqipes
Kojel/ë,-a
emër i moçëm
Kolent/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Koliz/ë,-a
emër i moçëm
Komir/ë,-a
emër i moçëm
Komnen/ë,-a
nga një emër i moçëm
Korab/e,-ja
nga një emër vendi
Korç/ë,-a
nga një emër vendi
Kosovar/e,-ja
nga një emër vendi
Krahatar/e,-ja
fjalë e shqipes
Krahbardh/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Krahjet/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Krenar/e,-ja
fjalë e shqipes
Krenarij/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Krenime/e,-ja
nga fjalë të shqipes
Krenor/e,-ja
nga fjalë të shqipes
Kreshnik/e,-ja
fjalë e shqipes
Kreshnikor/e,-ja
fjalë e shqipes
Kresht/ë,-a
fjalë e shqipes
Kreshtbardh/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Krojan/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Krojz/ë,-a
nga një emër vendi
Kronisht/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Kthjellim/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Kthjellor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Kujtes/ë,-a
fjalë e shqipes
Kujtim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Kumbim/e,-ja
fjalë e shqipes
Kuqëlin/ë,-a
fjalë e shqipes
Kuqëlor/e,-ja
fjalë e shqipes
Kushtim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Kushtrim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes

   

    DJALI 

    VAJZA
Labeat,-i nga një emër vendi, ilir
Labeatan,-i
nga një emër njeriu, ilir
Labian,-i
nga një emër njeriu, ilir
Labinot,-i
nga një emër vendi
Labrik,-u
nga një emër njeriu, ilir
Ladan,-i
emër i moçëm
Ladim,-i
emër i moçëm
Ladon,-i
emër i moçëm
Laid,-i
nga një emër njeriu, ilir
Laidan,-i
emër i moçëm
Laidin,-i
nga një emër njeriu, ilir
Laidon,-i
nga një emër njeriu, ilir
Lalosh,-i
emër i moçëm
Lalzak,-u
emër i moçëm
Lapidar,-i
fjalë e shqipes
Lartan,-i
nga një fjalë e shqipes
Larush,-i
fjalë e shqipes
Lason,-i
nga një emër njeriu, ilir
Lastar,-i
fjalë e shqipes
Lavdërim,-i
fjalë e shqipes
Lavdim,-i
fjalë e shqipes
Lavdimir,-i
nga fjalë të shqipes
Lavdor,-i
nga një fjalë e shqipes
Lazrim.-i
fjalë e shqipes
Leart,-i
nga fjalë të shqipes
Led,-i
nga një emër njeriu, ilir
Leadan,-i
nga një emër njeriu, ilir
Ledar,-i
nga një emër njeriu, ilir
Led/ër,-ri
nga një emër njeriu, ilir
Ledian,-i
nga një emër njeriu, ilir
Ledion,-i
nga një emër njeriu, ilir
Ledor,-i
nga një emër njeriu, ilir
Lekan,-i
nga një emër i moçëm
Lend,-i
fjalë e shqipes
Lendar,-i
nga një fjalë e shqipes
Lesin,-i
nga një emër njeriu, ilir
Letan,-i
emër i moçëm
Leutrim,-i
nga fjalë të shqipes
Levik,-u
nga një emër njeriu, ilir
Likan,-i
nga një emër njeriu, ilir
Linaz,-i
nga një emër vendi
Lind,-i
nga një fjalë e shqipes
Lindamir,-i
nga fjalë të shqipes
Lindiell,-i
nga fjalë të shqipes
Lindor,-i
nga një fjalë e shqipes
Linor,-i
nga një emër vendi
Lir,-i
nga një fjalë e shqipes
Lirak,-u
nga një fjalë e shqipes
Lirian,-i
nga një fjalë e shqipes
Liridash,-i
fjalë e shqipes
Liridon,-i
nga fjalë të shqipes
Lirik,-u
fjalë e shqipes
Lirim,-i
fjalë e shqipes
Lirimtar,-i
fjalë e shqipes
Lirjet,-i
nga fjalë të shqipes
Lirjon,-i
nga fjalë të shqipes
Lirosh,-i
nga një fjalë e shqipes
Lirush,-i
nga një fjalë e shqipes
Lis,-i
fjalë e shqipes
Lisian,-i
nga një fjalë e shqipes
Lisin,-i
nga një emër njeriu, ilir
Lisman,-i
nga fjalë të shqipes
Lisnor,-i
nga një fjalë e shqipes
Llesh,-i
emër i moçëm
Lleshan,-i
nga një emër i moçëm
Loran,-i
nga një emër njeriu, ilir
Lorik,-i
nga një emër njeriu, ilir
Luan,-i
fjalë e shqipes
Luftar,-i
fjalë e shqipes
Luftarak,-u
fjalë e shqipes
Luftim,-i
fjalë e shqipes
Luftmir,-i
nga fjalë të shqipes
Lul,-i
nga një fjalë e shqipes
Lulan,-i
nga një fjalë e shqipes
Lulart,-i
nga fjalë të shqipes
Lulash,-i
nga një fjalë e shqipes
Lulbardh,-i
nga fjalë të shqipes
Lulbukur,-i
nga fjalë të shqipes
Lulërim,-i
nga fjalë të shqipes
Lulëzim,-i
fjalë e shqipes
Lulian,-i
nga fjalë të shqipes
Luljet,-i nga
fjalë e shqipes
Luljon,-i
nga fjalë të shqipes
Lulkuq,-i
nga fjalë të shqipes
Lulmalaj,-i
nga fjalë të shqipes
Lulmal,-i
nga fjalë të shqipes
Lulmir,-i
nga fjalë të shqipes
Lulor,-i
nga një fjalë e shqipes
Lulosh,-i
nga një fjalë e shqipes
Lulver,-i
nga fjalë të shqipes
Lum,-i
fjalë e shqipes
Lumbardh,-i
nga fjalë të shqipes
Lumir,-i
nga fjalë të shqipes
Lumnor,-i
fjalë e shqipes
Lumtor,-i
nga një fjalë e shqipes
Lumturor,-i
nga një fjalë e shqipes
Lunik,-u
nga një emër njeriu, ilir
Lurtim,-i
fjalë e shqipes
Lushan,-i
emër i moçëm
Lulzak,-u
emër i moçëm
Labeant/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Labeat/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Labentin/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Labëri,-a
nga një emër vendi
Ladan/ë,-a
emër i moçëm
Ladin/ë,-a
emër i moçëm
Ladon/ë,-a
emër i moçëm
Lahut/ë,-a
fjalë e shqipes
Laidan/ë,-a
emër i moçëm
Laid/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Laidin/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Laidon/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Lajmim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Lajmor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Lajthiz/ë,-a
fjalë e shqipes
Lajz/ë,-a
emër i moçëm
Lanas/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Landar/e,-ja
emër i moçëm
Landër,-ra
fjalë e shqipes
Landroj/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Laran/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Lartim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Lartor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Lartush/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Lasoni,-a
nga një emër njeriu, ilir
Lauresh/ë,-a
fjalë e shqipes
Lauret/ë,-a
fjalë e shqipes
Lavdërim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Lavdi,-a
fjalë e shqipes
Lavdij/e,-a
nga një fjalë e shqipes
Lavdim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Lavdimir/ë,-a
fjalë e shqipes
Lavdon/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Lavduri,-a
nga një fjalë e shqipes
Lavdush/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Lazdren/ë,-a
nga një emër vendi
Lazrim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Lazror/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Leand/ër,-ra
nga fjalë të shqipes
Leart/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Ledan/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Led/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Led/ër,-ra
nga një emër njeriu, ilir
Ledian/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Ledion/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Ledor/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Legjend/ë,-a
fjalë e shqipes
Lekan/ë,-a
nga një emër i moçëm
Leminot/ë,-a
nga një emër vendi
Lendit/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Lend/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Lend/ër,-ra
fjalë e shqipes
Lesin/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Letan/ë,-a
nga një emër i moçëm
Levik/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Lëndin/ë,-a
fjalë e shqipes
Liburn/ë,-a
emër i moçëm
Ligjërim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Lidr/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Likan/ë,-a
nga një emër i vjetër ilir
Lindamir/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Lindiell/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Lindit/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Lindëz/ë,-a
nga një emër vendi
Lindrit/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Linor/ë,-a
nga një emër vendi
Lirak/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Lir/ë,-a
fjalë e shqipes
Liri,-a
fjalë e shqipes
Lirian/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Liridash/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Liridon/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Lirik/ë,-a
fjalë e shqipes
Lirim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Lirimtar/e,-ja
fjalë e shqipes
Lirisht/ë,-a
fjalë e shqipes
Liriz/ë,-a
nga një emër vendi
Lirjet/ë,-a nga
fjalë të shqipes
Lirosh/e,-ja
nga fjalë të shqipes
Lirush/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Lisar/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Lis/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Lisian/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Lisin/ë,-a
nga një emër vendi, ilir
Llamburi-a
fjalë e shqipes
Llaskonj/ë,-a
fjalë e shqipes (lloj fidani)
Lok/e,-ja
emër i moçëm
Loran/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Luan/e,-ja
fjalë e shqipes
Luanesh/ë,-a
fjalë e shqipes
Luftarak/e,-ja
fjalë e shqipes
Luftar/e,-ja
fjalë e shqipes
Luftëror/ë,-ja
nga një fjalë e shqipes
Luftëtar/e,-ja
fjalë e shqipes
Luftim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Luftmir/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Lulart/ë,-a nga
fjalë të shqipes
Lulash/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Lulbardh/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Lulbor/ë,-a
fjalë e shqipes
Lulbukur,-a
nga fjalë të shqipes
Lul/e,-ja
fjalë e shqipes
Lulëz,-a
fjalë e shqipes
Lulëzim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Lulian/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Luljet/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Luljon/ë,-a nga
fjalë të shqipes
Lulkuq/e,-ja
fjalë e shqipes
Lulmaj/e,-a
nga një fjalë të shqipes
Lulmal/e,-ja
nga fjalë të shqipes
Lulmir/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Lulor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Lulosh/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Lulush/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Lulver/ë,-a nga
fjalë të shqipes
Lulvil/e,-ja
nga fjalë të shqipes
Lulzjarr/e,-ja
nga fjalë të shqipes
Lumbardh/ë,-a
nga një emër vendi
Lum/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Lumir/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Lumjet/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Lumnesh/ë,-a
nga një fjalë e shqipes 
Lumnij/e,-a
nga një fjalë e shqipes
Lumnor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Lumtor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Lumturesh/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Lumturi,-a
fjalë e shqipes
Lumturor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Lurian/ë,-a
nga një emër vendi
Lurtim/ë,-a
fjalë e shqipes
Lushan/ë,-a
nga një emër i moçëm
Lynkest/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Lyr/ë,-a
fjalë e shqipes

 

                                                        M

DJALI 

    VAJZA
Madok,-u nga një emër njeriu, ilir
Majlind,-i
nga fjalë të shqipes
Majmal,-i
nga fjalë të shqipes
Mal,-i
fjalë e shqipes
Malaban,-i
nga një emër njeriu, ilir
Malan,-i
emër i moçëm
Malart,-i
nga fjalë të shqipes
Malbor,-i
nga fjalë të shqipes
Malen,-i
nga një emër njeriu, ilir
Malësor,-i
fjalë e shqipes
Malor,-i
fjalë e shqipes
Maloran,-i
nga një fjalë e shqipes
Maltin,-i
nga një emër njeriu, ilir
Malton,-i
nga një emër vendi
Manar,-i
fjalë e shqipes
Mandet,-i
nga një emër njeriu, ilir
Manesh,-i
emër i moçëm
Marash,-i
emër i moçëm
Maren,-i
nga një fjalë e shqipes
Margil,-i
emër i moçëm
Margjil.-i
emër i moçëm
Marnesh,-i
nga një fjalë e shqipes
Marson,-i
nga një emër njeriu, ilir
Marush,-i
emër i moçëm
Masil,-i
nga një emër njeriu, ilir
Mat,-i
nga një emër vendi
Mbarjet,-i
nga fjalë e shqipes
Medon,-i
nga një emër vendi, ilir
Megzon,-i
fjalë të shqipes
Meitin,-i
nga një emër njeriu, ilir
Melit,-i
nga një emër njeriu, ilir
Mendim,-i
fjalë e shqipes
Mendor,-i
fjalë e shqipes
Mentar,-i
fjalë e shqipes
Meriton,-i nga
fjalë e shqipes
Mesil,-i
nga një emër njeriu, ilir
Mesorian,-i
nga një emër njeriu, ilir
Mërgim,-i
fjalë e shqipes
Mërkur,-i
nga një fjalë e shqipes
Mërtir,-i
nga një emër vendi
Mërtish,-i
nga një emër vendi
Mic,-i
emër i moçëm
Migjen,-i
nga një pseudonim
Mikan,-i
nga një emër njeriu, ilir
Miklor,-i
nga një fjalë e shqipes
Miloni,-i
nga një emër njeriu, ilir
Milot,-i
nga një emër vendi
Milosa,-i
emër i moçëm
Minat,-i
nga një emër njeriu, ilir
Minator,-i
fjalë e shqipes
Minaz,-i
nga një emër njeriu, ilir
Mir,-i
nga një fjalë e shqipes
Mirak,-u
nga një fjalë e shqipes
Mirakand,-i
nga fjalë të shqipes
Miran,-i
nga një fjalë e shqipes
Mirash,-i
nga një fjalë e shqipes
Mirbardh,-i
nga fjalë të shqipes
Mirdash,-i
nga fjalë të shqipes
Mirdit,-i
nga fjalë të shqipes
Mirësor,-i
nga një fjalë e shqipes
Mirgjen,-i
emër i moçëm
Mirgjin,-i
emër i moçëm
Mirian,-i
nga një fjalë e shqipes
Mirjam,-i
nga fjalë të shqipes
Mirjet,-i
nga fjalë të shqipes
Mirjon,-i
nga fjalë e shqipes
Mirlind,-i
nga një fjalë të shqipes
Miror,-i
nga një fjalë e shqipes
Mirosh,-i
nga një fjalë e shqipes
Mirvjen,-i
nga fjalë të shqipes
Mit,-i
fjalë e shqipes
Mitar,-i
fjalë e shqipes
Mitil,-i
nga një emër njeriu ilir
Mjaltor,-i
nga një fjalë e shqipes
Mjaltush,-i
nga një fjalë e shqipes
Molos,-i
nga një emër njeriu, ilir
Monun,-i
nga një emër njeriu, ilir
Mugull,-i
fjalë e shqipes
Mugullim,-i
fjalë e shqipes
Mugullar,-i
nga një fjalë e shqipes
Murash,-i
fjalë e shqipes
Murrlan,-i
fjalë e shqipes
Muzak,-u
emër i moçëm
Mytil,-i
nga një emër njeriu, ilir
Myzeqar,-i
nga një emër vendi
Madus/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Madhnor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Majlind/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Malan/ë,-a
nga një emër i moçëm
Malart/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Malbor/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Mald/ë,-a
nga një emër i moçëm
Mal/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Maldrit/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Malësor/e,-ja
fjalë e shqipes
Maloran/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Malor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Maltin/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Malton/ë,-a
nga një emër vendi
Manar/e,-ja
fjalë e shqipes
Mandet/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Manushaq/e,-ja
fjalë e shqipes
Manxuran/ë,-a
fjalë e shqipes (emër bime)
Marash/e,-ja
nga një emër i moçëm
Mardan/ë,-a
nga një emër vendi
Maren/ë,-a
fjalë e shqipes
Margaritar/e,-ja
fjalë e shqipes
Margjel/ë,-a
emër i moçëm
Mardan/ë,-a
nga një emër vendi
Maren/ë,-a
fjalë e shqipes
Margaritar/e,-ja
fjalë e shqipes
Margjel/ë,-a
emër i moçëm
Marnesh/ë,-a
fjalë e shqipes (emër luleje)
Marson/ë,-a
nga një emër vendi, ilir
Mart/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Masil/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Mbarjet/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Mbarvash/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Medon/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Meitin/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Melik/ë,-a
nga një emër vendi
Melit/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Menat/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Mençuri,-a
fjalë e shqipes
Mendim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Mendor/e,-ja
fjalë e shqipes
Mentar/e,-ja
fjalë e shqipes
Mentor/e,-ja
nga një emër njeriu, ilir
Mentori,-a
nga një emër njeriu, ilir
Mergit/ë,-a
emër i moçëm
Merit/ë,-a
fjalë e shqipes
Meritor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Mermor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Mermush/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Merush/e,-ja
emër i moçëm
Mesil/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Mesorian/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Mërgim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Mërsin/ë,-a
fjalë e shqipes
Midil/ë,-a
nga një emër i moçëm
Mikan/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Miklor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Milon/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Milosan/e,-ja
nga një emër i moçëm
Mimik/ë,-a
fjalë e shqipes
Mimoz/ë,-a
fjalë e shqipes
Minator/e,-ja
fjalë e shqipes
Minaz/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Mirad/ë,-a
nga një emër vendi
Miradij/e,-a
nga fjalë të shqipes
Mirakand/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Miral/ë,-a
nga një emër i moçëm
Mirand/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Mirash/e,-ja
nga një emër i moçëm
Mirat/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Mirban/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Mirbardh/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Mirdash/e,-ja
nga fjalë të shqipes
Mirdon/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Mir/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Mirel/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Miren/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Mir/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Mirësi,-a
fjalë e shqipes
Mirësor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Mirget/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Mirgit/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Mirgjin/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Mirian/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Mirin/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Mirjet/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Mirjon/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Mirlind/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Mirnel/ë,-a
nga një emër i moçëm
Mirni,-a
fjalë e shqipes
Mirnjij/e,-a
nga një fjalë e shqipes
Mirnis/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Miror/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Mirosh/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Mirsjell/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Mirton/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Mirush/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Mirvjen/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Mitar/e,-ja
fjalë e shqipes
Mit/e,-ja
fjalë e shqipes
Mitor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Mjaltin/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Mjaltor/e,-ja
fjalë e shqipes
Mjaltush/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Mjed/ërr,-rra
fjalë e shqipes
Mjellm/ë,-a
fjalë e shqipes
Molik/ë,-a
fjalë e shqipes (një lloj druri)
Molisi,-a
nga një emër njeriu, ilir
Mollart/ë,-a nga
nga fjalë të shqipes
Moll/ëz,-za
fjalë e shqipes
Mrik/ë,-a
emër i moçëm
Mugullor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Muzakin/ë,-a
nga një emër i moçëm
Muz/ë,-a
fjalë e shqipes
Myzeqar/e,-ja
nga një emër vendi

 


N

    DJALI 

    VAJZA
Naltor,-i nga një fjalë e shqipes
Nand,-i
nga një emër njeriu, ilir
Narent,-i
nga një emër njeriu, ilir
Nares,-i
nga një emër njeriu, ilir
Naresin,-i
nga një emër njeriu, ilir
Narest,-i
nga një emër njeriu, ilir
Naren,-i
nga një emër njeriu, ilir
Nart,-i
nga një fjalë e shqipes
Nderan,-i
nga një fjalë e shqipes
Nderbardh,-i
nga fjalë të shqipes
Nderim,-i
fjalë e shqipes
Ndermir,-i
nga fjalë të shqipes
Nderar,-i
nga një fjalë e shqipes
Nderush,-i
nga një fjalë e shqipes
Ndriçim,-i
fjalë e shqipes
Ndritar,-i
nga një fjalë e shqipes
Ndrit,-i
fjalë e shqipes
Nedin,-i
nga një emër vendi, ilir
Nektar,-i
fjalë e shqipes
Nerit,-i
nga një emër vendi, ilir
Neritan,-i
nga një emër vendi, ilir
Nertil,-i
nga një emër njeriu, ilir
Nertilian,-i
nga një emër njeriu, ilir
Nesil,-i
nga një emër njeriu, ilir
Nestan,-i
nga një emër njeriu, ilir
Neven,-i
nga një emër njeriu, ilir
Nëntor,-i
fjalë e shqipes
Ngadhënjim,-i
fjalë e shqipes
Ngazëllim,-i
fjalë e shqipes
Ngazëllor,-i
fjalë e shqipes
Njomsh,-i
fjalë e shqipes
Njomzak,-u
fjalë e shqipes
Naltin/ë,-a nga një fjalë e shqipes
Naltor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Nand/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Narent/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Nares/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Naresin/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Narest/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Naron/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Nart/ë,-a
nga një emër vendi
Nartil/ë,-a
nga një emër vendi
Natyr/ë,-a
fjalë e shqipes
Nderbardh/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Nderim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Nderin/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Ndermir/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Nderor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Nderush/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Ndrian/ë,-a
nga një emër i moçëm
Ndriçim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Ndrin/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Nektar/e,-ja
nga një emër njeriu, ilir
Nertil/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Nes/ë,-a
emër i moçëm
Nesil/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Nestan/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Neven/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Nevil/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Nëntor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Nëntorian/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Ngadhënjim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Ngazëllim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Niket/ë,-a
emër i moçëm
Nimf/ë,-a
fjalë e shqipes
Nisjet/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Nistar/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Nit/ë,-a
emër i moçëm
Njom/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Njomzak/e,-ja
fjalë e shqipes
Njom/ëz,-za
fjalë e shqipes
Nolian/ë,-a
nga një emër i moçëm
Nor/ë,-a
nga një emër i moçëm

 


O

    DJALI 

    VAJZA
Oimir,-i nga një të shqipes
Olt,-i
nga një emër njeriu, ilir
Oltan,-i
nga një emër njeriu, ilir
Oltian,-i
nga një emër njeriu, ilir
Oltion,-i
nga një emër njeriu, ilir
Orges,-i
nga një emër njeriu, ilir
Ormir,-i
fjalë e shqipes
Ostral,-i
nga një emër njeriu, ilir
Oimir/ë,-a nga fjalë e shqipes
Oket/ë,-a
emër i moçëm
Oleand/ër,-ra
fjalë e shqipes (lloj druri )
Olis/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Olis/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Ols/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Oltan/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Olt/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Oltion/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Orëzan/ë,-a nga nga fjalë e shqipes
Orgest/ë,-a
nga një emër vendi, ilir
Orget/ë,-a
nga një emër vendi, ilir
Orkide,-ja
fjalë e shqipes (një lloj druri)
Ormir/ë,-a
fjalë e shqipes
Ostral/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir

 

P

    DJALI 

    VAJZA
Pajtim,-i fjalë e shqipes
Paneat,-i
nga një emër njeriu, ilir
Paran,-i
nga një fjalë e shqipes
Parish,-i
emër i moçëm
Parmor,-i
nga një fjalë e shqipes
Partin,-i
nga një emër njeriu, ilir
Parush,-i
nga një fjalë e shqipes
Parver,-i
nga një fjalë e shqipes
Pashtrik,-u
nga një emër vendi
Pelion,-i
nga një emër vendi, ilir
Pilionian,-i
nga një emër vendi ilir
Pellazg,-u
nga një fjalë e shqipes
Perset,-i
nga një emër njeriu, ilir
Petrit,-i
fjalë e shqipes
Pëlqim,-i
fjalë e shqipes
Pëllumb,-i
fjalë e shqipes
Pëllumbor,-i
nga një fjalë e shqipes
Përgëzim,-i
fjalë e shqipes
Përmet,-i
nga një emër vendi
Përparim,-i
fjalë e shqipes
Pin,-i
nga një emër njeriu, ilir
Pinent,-i
nga një emër njeriu, ilir
Pirust,-i
nga një emër njeriu, ilir
Pirustian,-i
nga një emër njeriu, ilir
Pirro,-ja
nga një emër njeriu, ilir
Pishak,-u
fjalë e shqipes (një lloj pishe)
Pishtar,-i
fjalë e shqipes
Pladiron,-i
nga një emër njeriu, ilir
Pladomen,-i
nga një emër njeriu, ilir
Plahent,-i
nga një emër njeriu, ilir
Plarent,-i
nga një emër njeriu, ilir
Plarentian,-i
nga një emër njeriu, ilir
Plarentin,-i
nga një emër njeriu, ilir
Plat,-i
nga një emër njeriu, ilir
Plator,-i
nga një emër njeriu, ilir
Platoran,-i
nga një emër njeriu, ilir
Platur,-i
nga një emër njeriu, ilir
Platurant,-i
nga një emër njeriu, ilir
Plepan,-i
nga një fjalë e shqipes
Pleurat,-i
nga një emër njeriu, ilir
Plotmir,-i
nga fjalë të shqipes
Pogradec,-i
nga një emër vendi
Prarim,-i
fjalë e shqipes
Prekatar,-i
nga një fjalë e shqipes
Premal,-i
emër i moçëm
Premt,-i
nga një fjalë e shqipes
Premtar,-i
nga një fjalë e shqipes
Premtim,-i
fjalë e shqipes
Premtor,-i
nga një fjalë e shqipes
Prijar,-i
nga një fjalë e shqipes
Prijatar,-i
fjalë e shqipes
Prizren,-i
nga një emër vendi
Pregon,-i
emër i moçëm
Punbardh,-i
nga një fjalë e shqipes
Pajtim/e,-ja nga një fjalë e shqipes
Panet/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Panjëz,-a
nga një fjalë e shqipes
Paqësim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Paqësor/e,-ja
fjalë e shqipes
Paran/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Parayll/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Part/ë,-a
nga një emër i moçëm
Partin/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Parlind/ë,-a
nga një fjalë shqipes
Parmor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Parush/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Parver/ë,-a
fjalë e shqipes
Pasin/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Pashi,-a
fjalë e shqipes
Pelion/ë,-a
nga një emër vendi, ilir
Pellazg/e ,-ja
fjalë e shqipes
Pemëlin/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Perest/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Petrit/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Pezar/e,-ja
nga një emër vendi
Pez/ë,-a
nga një emër vendi
Pëlqim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Pëllumbor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Pëllumb/e,-ja
fjalë e shqipes
Pëllumbesh/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Përgëzor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Përlindj/e,ja
fjalë e shqipes
Përmetar/e,-ja
nga një emër vendi
Përparim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Pin/,-a
nga një emër njeriu, ilir
Pirrin/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Pishtar/ë,-ja
fjalë e shqipes
Plain/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Plarent/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Plarentin/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Platuran/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Platur/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Plepan/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Pleureat/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Plotmir/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Poem/ë,-a
fjalë e shqipes
Pohim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Pranver/ë,-a
fjalë e shqipes
Prekatar/e,-ja
fjalë e shqipes
Premtar/e,-ja
nga një fjal ëe shqipes
Premt/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Premtim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Premtin/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Premtor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Prijar/e,-ja
fjalë e shqipes
Prijatar/e,-ja
fjalë e shqipes
Prishtin/ë,-a
nga një emër vendi
Progon/ë,-a
nga një emër i moçëm
Proz/ë,-a
fjalë e shqipes
Prush/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Puhi,-a
fjalë e shqipes
Puhiz/ë,-a
fjalë e shqipes
Punbardh/ë,-a
fjalë e shqipes
Pundrit/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Punëtor/e,-ja
fjalë e shqipes
Punëmir/ë,-a
nga fjalë të shqipes

 

Q

    DJALI 

    VAJZA
Qershor,-i fjalë e shqipes
Qetësor,-i
nga një fjalë e shqipes
Qetim,-i
nga një fjalë e shqipes
Qetor,-i
nga një fjalë e shqipes
Qëndrak,-u
fjalë e shqipes
Qëndrim,-i
fjalë e shqipes
Qershin/ë,-a nga një fjalë e shqipes
Qershiz/ë,-a
fjalë e shqipes
Qershor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Qetar/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Qet/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Qetësor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Qetëz,-a
nga një fjalë e shqipes
Qetim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Qetor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Qëndrak/e,-ja
fjalë e shqipes
Qëndres/ë,-a
fjalë e shqipes
Qëndrim/ë,-a
nga një fjalë e shqipes

 

R , RR

    DJALI 

    VAJZA
Rapsod,-i fjalë e shqipes
Redon,-i
nga një emër njeriu, ilir
Regont,-i
nga një emër njeriu, ilir
Rilind,-i
nga një fjalë e shqipes
Rinim,-i
nga një fjalë e shqipes
Rinon,-i
nga një fjalë e shqipes
Rinor,-i
fjalë e shqipes
Rinosh,-i
nga një fjalë e shqipes
Rinush,-i
nga një fjalë e shqipes
Roman,-i
fjalë e shqipes
Rozaf,-i
nga një emër vendi
Rozafat,-i
nga një emër vendi
Rrap,-i
fjalë e shqipes
Rrapush,-i
nga një fjalë e shqipes
Rrezak,-u
nga fjalë të shqipes
Rrezagim,-i
nga fjalë të shqipes
Rrezan,-i
nga një fjalë e shqipes
Rrezar,-i
nga një fjalë e shqipes
Rrezart,-i
nga një fjalë të shqipes
Rrezargjent,-i
nga fjalë të shqipes
Rrezekuq,-i
nga një fjaslë të shqipes
Rrezelind,-i
nga fjalë të shqipes
Rrezor,-i
fjalë e shqipes
Rritan,-i
nga një fjalë e shqipes
Rritush,-i
nga një fjalë e shqipes
Rron,-i
nga një fjalë e shqipes
Rrap/e,-ja nga një fjalë e shqipes
Rrapush/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Rrezag/e,-ja
nga fjalë të shqipes
Rrezagim/e,-ja
nga fjalë të shqipes
Rrezak/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Rrezan/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Rrezar/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Rrezargjend/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Rrezarin/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Rrezart/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Rrez/e,-ja
fjalë e shqipes
Rrezedrit/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Rrezekuq/e,-ja
nga fjalë të shqipes
Rrezelind/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Rrezellin/,-a
nga një fjalë e shqipes
Rrezepar/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Rrezin/ë,-a
fjalë e shqipes
Rrezor/e,-ja
fjalë e shqipes
Rrit/ë,-a
fjalë e shqipes
Rron/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Rrush/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Rrushin/ë,-a
nga një fjalë e shqipes

 

S , SH

    DJALI 

    VAJZA
Sabon,-i nga një emër njeriu, ilir
Saimir,-i
nga fjalë të shqipes
Sament,-i
nga një emër njeriu, ilir
Samir,-i
nga fjalë të shqipes
Samon,-i
nga një emër njeriu, ilir
Saprin,-i
nga një emër njeriu, ilir
Sarden,-i
nga një emër njeriu, ilir
Sardian,-i
nga një emër njeriu, ilir
Sarmir,-i
nga një emër njeriu, ilir
Sation,-i
nga një emër vendi, ilir
Sazan,-i
nga një emër vendi
Senton,-i
nga një emër njeriu, ilir
Sharr,-i
nga një emër vendi
Shegan,-i
nga një fjalë e shqipes
Shelgor,-i
nga një fjalë e shqipes
Shendim,-i
nga një fjalë e shqipes
Shendver,-i
nga fjalë të shqipes
Shëndet,-i
fjalë e shqipes
Shkamb,-i
fjalë e shqipes
Shkambor,-i
fjalë e shqipes
Shkëlqim,-i
nga një fjalë e shqipes
Shkëlzen,-i
nga një emër vendi
Shkëmb,-i
fjalë e shqipes
Shkëmbor,-i
fjalë e shqipes
Shkëndijor,-i
fjalë e shqipes
Shkodran,-i
nga një emër vendi
Shkrep,-i
fjalë e shqipes
Shkumbin,-i
nga një emër vendi
Shndrit,-i
fjalë e shqipes
Shpat,-i
fjalë e shqipes
Shpatar,-i
fjalë e shqipes
Shpend,-i
fjalë e shqipes
Shpëtim,-i
fjalë e shqipes
Shpresar,-i
nga një fjalë e shqipes
Shpresim,-i
fjalë e shqipes
Shpresmir,-i
nga një fjalë e shqipes
Shpresor,-i
nga një fjalë e shqipes
Shtatmir,-i
fjalë e shqipes
Sibal,-i
nga një emër njeriu, ilir
Siner,-i
nga një emër njeriu, ilir
Skend,-i
nga një emër i moçëm
Skenobard,-i
nga një emër njeriu, ilir
Skerd,-i
nga një emër njeriu, ilir
Skerdian,-i
nga një emër njeriu, ilir
Skënder,-i
emër i moçëm
Skifter,-i
fjalë e shqipes
Skirt,-i
nga një emër njeriu, ilir
Skirtian,-i
nga një emër njeriu, ilir
Skord,-i
nga një emër njeriu, ilir
Skordian,-i
nga një emër njeriu, ilir
Slator,-i
nga një emër njeriu, ilir
Sokol,-i
fjalë e shqipes
Sokolan,-i
nga një fjalë e shqipes
Sokolar,-i
nga një fjalë e shqipes
Sorkadh,-i
fjalë e shqipes
Spartak,-u
nga një emër njeriu, ilir
Suferin,-i
nga një fjalë e shqipes
Sugar,-i
fjalë e shqipes
Sukalem,-i
emër i moçëm
Sumbullor,-i
nga një fjalë e shqipes
Surin,-i
nga një emër njeriu, ilir
Sutosh,-i
nga një fjalë e shqipes
Sybukur,-i
fjalë e shqipes
Symir,-i
nga fjalë të shqipes
Synar,-i
nga një fjalë e shqipes
Syrrush,-i
nga një fjalë e shqipes
Sytar,-i
nga një fjalë e shqipes
Syzjarr,-i
nga fjalë të shqipes
Samir/ë,-a nga fjalë të shqipes
Saprin/ë,-a
nga një emër vendi, ilir
Sarand/ë,-a
nga një emër vendi
Sardian/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Sarmin/ë,-a
nga një emër vendi, ilir
Sation/ë,-a
nga një emër vendi, ilir
Sazan/ë,-a
nga një emër vendi
Selvi,-a
fjalë e shqipes
Selvin/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Senel/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Senton/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Shegan/e,-ja
nga fjalë të shqipes
Sheg/ë,-a
fjalë e shqipes
Shegëz,-a
fjalë e shqipes
Shegor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Shegush/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Shejnar/e,-ja
fjalë e shqipes
Sheleg/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Shelbor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Shelgush/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Shend/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Shendever/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Shenjëz,-a
fjalë e shqipes
Sheqer/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Shëndet/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Shigjetëz,-a
fjalë e shqipes
Shkabëz,-a
nga një fjalë e shqipes
Shkambonj/ë,-a
fjalë e shqipes
Shkenc/ë,-a
fjalë e shqipes
Shkëlqar/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Shkëlqim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Shkëlzen/ë,-a
nga një emër vendi
Shkëmb/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Shkëndijor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Shkëndiz/ë,-a
fjalë e shqipes
Shkod/ër-ra
nga një emër vendi
Shkodran/e,-ja
nga një emër vendi
Shkoz/ë,-a
fjalë e shqipes
Shkozin/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Shkreptim/ë,-a
fjalë e shqipes
Shkreptin/ë,-a
fjalë e shqipes
Shkumbin/ë,-a
nga një emër vendi
Shot/ë,-a
emër i moçëm
Shpaten/ë,-a
nga një emër vendi
Shpator/e,-ja
fjalë e shqipes (një lloj bime)
Shpaten/ë,-a
nga një emër vendi
Shpator/ë,-ja
fjalë e shqipes (lloj luleje)
Shpend/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Shpëtim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Shpresor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Shqip/e,-ja
fjalë e shqipes
Shqiponj/ë,-a
fjalë e shqipes
Shqiptar/e,-ja
fjalë e shqipes
Shqiponj/ë,-a
fjalë e shqipes
Shtatmir/ë,-a
fjalë e shqipes
Sidrit/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Sier/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Sihan/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Sijet/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Sikan/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Siner/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Sjellmir/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Skenobard/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Skerd/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Skerdian/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Skerdilaid/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Skëd/e,-ja
nga një emër moçëm
Skënder/e,-ja
nga një emër i moçëm
Skifter/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Skirtan/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Skordian/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Slator/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Sokolan/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Sokolar/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Sokol/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Sokolesh/;ë,-a
fjalë e shqipes
Sorkadh/e,-ja
fjalë e shqipes
Stelush/e,-ja
nga një emër vendi
Stenat/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Stoli,-a
fjalë e shqipes
Suferin/ë,-a
fjalë e shqipes
Sugar/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Sukor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Suliot/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Sumbullar/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Suril/ë,-a
nga një emër vendi, ilir
Surin/ë,-a
nga një emër vendi, ilir
Sut/ë,-a
fjalë e shqipes
Sutor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Sutosh/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Sydrit/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Syhan/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Symir/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Synor/e,-ja
nga fjalë të shqipes
Sytar/e,-ja
nga një fjalë të shqipes
Syzan/,-a
nga një fjalë e shqipes

 

 

T , TH

    DJALI 

    VAJZA
Tad,-i nga një emër njeriu, ilir
Taden,-i
nga një emër njeriu, ilir
Tadin,-i
nga një emër njeriu, ilir
Tador,-i
nga një emër njeriu, ilir
Tanush,-i
Tarabosh,-i
nga një emër vendi
Tarion,-i
nga një emër vendi, ilir
Tatual,-i
nga një emër njeriu, ilir
Taulant,-i
nga një emër njeriu, ilir
Taulantian,-i
nga një emër njeriu, ilir
Teit,-i
nga një emër njeriu, ilir
Temal,-i
nga një emër vendi
Terand,-i
nga një emër vendi, ilir
Tergit,-i
nga një emër njeriu, ilir
Ternil,-i
nga një emër njeriu, ilir
Teut,-i
nga një emër njeriu, ilir
Teutan,-i
nga një emër njeriu, ilir
Teutik,-u
nga një emër njeriu, ilir
Thanor,-i
nga një fjalë e shqipes
Thanush,-i nga një fjalë e shqipes
Thesar,-i
fjalë e shqipes
Thëllëzor,-i
nga një fjalë e shqipes
Tigran,-i
nga një fjalë e shqipes
Timent,-i
nga një emër njeriu, ilir
Titanik,-u
nga një fjalë e shqipes
Tomor,-i
nga një emër vendi
Tomorak,-u
nga një emër vendi
Trëndafil,-i
fjalë e shqipes
Tribun,-i
nga një fjalë e shqipes
Trim,-i
fjalë e shqipes
Trimnor,-i
nga një fjalë e shqipes
Trimor,-i
nga një fjalë e shqipes
Trimosh,-i
fjalë e shqipes
Trit,-i
nga një emër njeriu, ilir
Tritan,-i
nga një emër njeriu, ilir
Tritos,-i
nga një emër njeriu, ilir
Triumf,-i
fjalë e shqipes
Trodant,-i
nga një emër njeriu, ilir
Tufan,-i
fjalë e shqipes
Tufar,-i
fjalë e shqipes
Tulir,-i
nga një emër njeriu, ilir
Tulirian,-i
nga një emër njeriu, ilir
Tumir,-i
nga një fjalë e shqipes
Tush,-i
nga një emër i moçëm
Taden/ë,-a nga një emër vendi, ilir
Tadin/ë,-a
nga një emër vendi, ilir
Tador/ë,-a
nga një emër vendi, ilir
Tanush/ë,-a
emër i moçëm
Tarin/ë,-a
nga një emër vendi
Tarion/ë,-a
nga një emër vendi, ilir
Tataj/ë,-a
nga një emër vendi, ilir
Tatuj/ë,-a
nga një emër vendi, ilir
Taulant/e,-ja
nga një emër vendi, ilir
Taulantin/ë,-a
nga një emër vendi, ilir
Teft/ë,-a
nga një emër vendi, ilir
Temal/ë,-ja
nga një emër vendi
Tepelen/ë,-a
nga një emër vendi
Terand/ë,-a
nga një emër vendi, ilir
Tergit/ë,-a
nga një emër vendi, ilir
Ternil/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Teutaj/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Teutan/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Teut/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Teutik/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Teuton/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Than/ë,-a
fjalë e shqipes
Thanëz,-a
fjalë e shqipes
Thanor/e,-ja
fjalë e shqipes
Thanul/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Thanush/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Therand/ë,-a
nga një emër vendi, ilir
Thesar/e,-ja
fjalë e shqipes
Thëllëzar/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Thëllëz/ë,-a
fjalë e shqipes
Thurin/ë,-a
fjalë e shqipes
Tiran/ë,-a
nga një emër vendi
Tomor/e,-ja
nga një emër vendi
Tomorin/ë,-a
nga një emër vendi
Tosk/ë,-a
fjalë e shqipes
Trëndafil/e,-ja
fjalë e shqipes
Trëndelin/ë,-a
fjalë e shqipes
Trim/e,-ja
fjalë e shqipes
Trimëror/e,-ja
fjalë e shqipes
Trimënor/e,-ja
fjalë e shqipes
Trimor/e,-ja
fjalë e shqipes
Tring/ë,-a
emër i moçëm
Tritaner/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Tritan/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Triteut/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Trit/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Trodart/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Tuliran/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Tumir/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Tushan/ë,-a
nga një emër i moçëm
Tush/ë,-a
nga një emër i moçëm

 

U

    DJALI

    VAJZA
Uc,(Uca !!! )-i emër i moçëm
Ujbardh,-i
nga fjalë të shqipes
Ujk,-u
emër i moçëm
Ujkan,-i
emër i moçëm
Ujmir,-i
nga një emër vendi
Uk/ë, -a
emër i moçëm
Uksan,-i
nga një emër vendi, ilir
Ulban,-i
emër i moçëm
Ulkan,-i
nga një emër i moçëm
Ulpian,-i
nga një emër vendi, ilir
Ulqin,-i
nga një emër vendi
Ulqinak,-u
nga një emër vendi
Uragan,-i
fjalë e shqipes
Uranik,-u
nga një fjalë e shqipes
Urim,-i
fjalë e shqipes
Uratan,-i
nga një fjalë e shqipes
Urtak,-u
nga një fjalë e shqipes
Urtar,-i
nga një fjalë e shqipes
Urtosh,-i
nga një fjalë e shqipes
Usian,-i
nga një emër njeriu, ilir
Uskan,-i
nga një emër njeriu, ilir
Ushtim,-i
fjalë e shqipes
Ujbardh/ë,-a nga një fjalë e shqipes
Ujkan/ë,-a
nga një emër i moçëm
Ujvar/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Ujz/ë,-a
fjalë e shqipes
Uksan/ë,-a
nga një emër vendi, ilir
Ulpian/ë,-a
nga një emër vendi, ilir
Uran/ë,-a
nga një emër i moçëm
Urat/ë,-a
fjalë e shqipes
Urim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Urtan/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Urtak/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Urtar/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Urt/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Urti,-a
fjalë e shqipes
Urtin/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Urtosh/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Usian/ë,-a
nga një emër vendi, ilir
Uskan/ë,-a
nga një emër vendi, ilir

 

V

    DJALI 

    VAJZA
Vajkal,-i nga një emër vendi
Vajkan,-i
nga një emër vendi
Val,-i
fjalë e shqipes
Valbardh,-i
nga një emër njeriu, ilir
Valdas,-i
nga fjalë të shqipes
Valdet,-i
nga fjalë të shqipes
Valdrin,-i
nga fjalë të shqipes
Valim,-i
nga një fjalë e shqipes
Vajet,-i
nga fjalë të shqipes
Valmir,-i
nga fjalë të shqipes
Valmor,-i
nga një emër vendi
Valon,-i
nga një fjalë e shqipes
Valtid,-i
nga një emër njeriu, ilir
Valton,-i
nga fjalë të shqipes
Valth,-i
nga një emër vendi
Valzim,-i
fjalë e shqipes
Valzon,-i
nga një fjalë e shqipes
Vallzor,-i
nga një fjalë e shqipes
Vandan,-i
nga një emër njeriu, ilir
Vargan,-i
fjalë e shqipes
Vardon,-i
fjalë e shqipes
Varid,-i
nga një emër njeriu, ilir
Vastak,-u
fjalë e shqipes
Vegim,-i
fjalë e shqipes
Velor,-i
nga një fjalë e shqipes
Vels,-i
nga një emër njeriu, ilir
Velson,-i
nga një emër njeriu, ilir
Vendar,-i
nga një fjalë e shqipes
Vepran,-i
nga një fjalë e shqipes
Verak,-u
nga një fjalë e shqipes
Veran,-i
fjalë e shqipes
Verim,-i
fjalë e shqipes
Verlind,-i
nga fjalë të shqipes
Vermosh,-i
nga një emër vendi
Veror,-i
fjalë e shqipes
Verush,-i
nga një fjalë e shqipes
Verzant,-i
nga një emër njeriu, ilir
Vesid,-i
nga një emër njeriu, ilir
Vesim,-i
fjalë e shqipes
Veshtak,-u
fjalë e shqipes
Veton,-i
nga një fjalë e shqipes
Vezullim,-i
fjalë e shqipes
Vezullar,-i
nga një fjalë e shqipes
Vërshim,-i
fjalë e shqipes
Vidan,-i
fjalë e shqipes
Vidush,-i
fjalë e shqipes
Vigan,-i
fjalë e shqipes
Vilzan,-i
emër i moçëm
Vindar,-i
emër i moçëm
Vinok,-u
nga një emër njeriu, ilir
Virtyt,-i
fjalë e shqipes
Visar,-i
fjalë e shqipes
Vishkullar,-i
fjalë e shqipes
Vitar,-i
fjalë e shqipes
Vizak,-u
fjalë e shqipes
Vleror,-i
nga një fjalë e shqipes
Vlerush,-i
nga një fjalë e shqipes
Vllazërim,-i
fjalë e shqipes
Vokon,-i
nga një emër njeriu, ilir
Volset,-i
nga një emër njeriu, ilir
Vraptart,-i
fjalë e shqipes
Vrullim,-i
nga një fjalë e shqipes
Vullkan,-i
fjalë e shqipes
Vullnet,-i
fjalë e shqipes
Vullnetar,-i
fjalë e shqipes
Vullnetmir,-i
fjalë e shqipes
Valbardh/ë,-a nga fjalë të shqipes
Valbon/ë,-a
nga një emër vendi
Valdet/ë,-ja
nga fjalë të shqipes
Val/ë,-a
fjalë e shqipes
Valëz,-a
fjalë e shqipes
Valgjin/ë,-a
fjalë e shqipes (një lloj bime)
Valjet/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Valm/ë,-a
nga një emër vendi
Valmir/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Valmor/ë,-a
nga një emër vendi
Valtid/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Valtiz/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Valzon/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Vallnesh/ë,-a
nga një emër vendi
Vallzor/e,-ja
fjalë e shqipes
Vandan/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Vanes/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Vash/ë,-a
fjalë e shqipes
Vashëz,-a
fjalë e shqipes
Vashnor/e,-ja
fjalë e shqipes
Vegim/e,-ja
fjalë e shqipes
Vels/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Velor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Vendar/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Vend/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Vendon/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Vepran/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Verak/e,-ja
fjalë e shqipes
Ver/ë,-a
fjalë e shqipes
Verian/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Verim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Verin/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Verjon/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Veror/e,-ja
fjalë e shqipes
Verosh/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Verzan/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Vesek/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Ves/ë,-a
fjalë e shqipes
Vesim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Vesor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Vesosh/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Veshtak/e,-ja
fjalë e shqipes
Vetëtim/ë,-a
fjalë e shqipes
Vezullim/ë,-a
fjalë e shqipes
Vezullonj/ë,-a
fjalë e shqipes
Vezullor/e,-ja
fjalë e shqipes
Vërshim/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Vidan/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Vidush/ë,-a
fjalë e shqipes
Vigan/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Vil/e,-ja
fjalë e shqipes
Vilëz,-a
fjalë e shqipes
Vilin/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Vilzan/ë,-a
nga një emër i moçëm

Viniok/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Viol/ë,-a
fjalë e shqipes
Vion/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Virtyt/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Visar/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Vistar/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Vishnjor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Vishnjëz,-a
fjalë e shqipes
Vitar/e,-ja
nga fjalë të shqipes
Vites/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Vitmir/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Vitor/e,-ja
fjalë e shqipes
Vjendit/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Vjesht/ë,-a
fjalë e shqipes
Vjeshtor/e,-ja
fjalë e shqipes
Vjollc/ë,-a
fjalë e shqipes
Vjos/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Vlastar/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Vleftor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Vleran/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Vler/ë,-a
fjalë e shqipes
Vlerush/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Vloresh/ë,-a
nga një emër vendi
Vlor/ë,-a
nga një emër vendi
Voglan/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Vokon/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Volset/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Voltiz/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Vraptar/e,-ja
fjalë e shqipes
Vraptor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Vril/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Vrujim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Vrull/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Vrullim/ë,-a
fjalë e shqipes
Vrullor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Vrullosh/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Vullnes/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Vullnetar/e,-ja
fjalë e shqipes
Vullnet/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Vullnetar/e,-ja
nga një fjalë e shqipes

X , XH

   

    DJALI 

    VAJZA
Xaxan,-i nga një fjalë e shqipes
Xixëllon,-i
fjalë e shqipes
Xixëllor,-i
fjalë e shqipe
Xix/ë,-a fjalë e shqipes
Xixëllim/ë,-a
fjalë e shqipes
Xixëllonj/ë,-ja
fjalë e shqipes
Xixëllor/e,-ja
fjalë e shqipe


Y

    DJALI

    VAJZA
Ylber,-i fjalë e shqipes
Ylberor,-i
nga një fjalë e shqipes
Ylberosh,-i
nga një fjalë e shqipes
Yll,-i
fjalë e shqipes
Ylldrit,-i
nga fjalë të shqipes
Yllim,-i
nga një fjalë e shqipes
Ylljet,-i
nga një fjalë e shqipes
Ylljon,-i
nga fjalë të shqipes
Yllkuq,-i
nga fjalë të shqipes
Yllmir,-i
nga fjalë të shqipes
Yllnor,-i
nga një fjalë e shqipes
Yllor,-i
nga një fjalë e shqipes
Ylber/e,-ja nga një fjalë e shqipes
Ylberi,-a
nga një fjalë e shqipes
Ylberin/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Ylberor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Ylberosh/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Yllbardh/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Ylldrit/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Yllesh/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Yllëz/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Ylljet/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Yllk/ë,-a
fjalë e shqipes
Yllkuq/e,-ja
nga fjalë të shqipes
Yllmir/ë,-a
nga fjalë të shqipes
Yllnesh/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Yllnor/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Yllor/e,-ja
nga një fjalë e shqipesZ , ZH

    DJALI 

    VAJZA
Zambak,-u fjalë e shqipes ( nje lloj lule )
Zbardhim,-i
fjalë e shqipes
Zbukurim,-i
fjalë e shqipes
Zekash,-i
emër i moçëm
Zelltar,-i
nga një fjalë e shqipes
Zemëror,-i
fjalë e shqipes
Zemrak,-u
nga një fjalë e shqipes
Zeshkan,-i
fjalë e shqipes
Zgjim,-i
fjalë e shqipes
Zjarrmor,-i
nga një fjalë e shqipes
Zjarror,-i
nga një fjalë e shqipes
Zogan,-i
nga një fjalë e shqipes
Zorad,-i
nga një emër njeriu, ilir
Zotim,-i
fjalë e shqipes
Zymbyl,-i
nga një fjalë e shqipes
Zaimin/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Zamar/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Zambak/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Zamir/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Zanafill/ë,-a
fjalë e shqipes
Zanamir/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Zanesh/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Zan/ë,-a
fjalë e shqipes
Zanafin/ë,-a
nga një emër i moçëm
Zanit/ë,-a
nga fjalë e shqipes
Zanush/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Zbukurim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Zemërdlir/ë,-a
fjalë e shqipes
Zemëror/e,-ja
fjalë e shqipes
Zemërush/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Zeshkan/e,-ja
fjalë e shqipes
Zëdlir/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Zgjim/e,-ja
nga një fjalë e shqipes
Zjarrin/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Zjarrt/ë,-a
nga një fjalë e shqipes
Zog/ë,-a
fjalë e shqipes
Zonat/ë,-a
nga një emër njeriu, ilir
Zymbyl/e,-ja
nga një fjalë e shqipes

 

 

 

 

Comments on this page:
Comment posted by Avaimamus( tuhEncuchaomail.xyz ), 03/14/2021 at 11:41am (UTC):
http://vskamagrav.com/ - kamagra 100 without prescriptionAdd comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your website URL:
Your message:

 
  Today, there have been 9 visitors (88 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free