nehatbe
  *Magjia*
 

Gjykimi për magjine ne sheriatin Islam
Tha imam maliku Allahu e mëshiroftë magjistari qe bën magji e këtë nuk e bën përveç atij qe tha Allahu ne kuran: E ata (jehuditë) e kanë ditur se ai që (hodhi librin) e zgjodhi atë (magjinë), ai në botën tjetër nuk ka ndonjë të drejtë (në mëshirën e Zotit). Po ta dinin, ata se për ç'ka e shitën vetveten, ajo është shumë e keqe.(el bekare 102) Shikoj qe ai qe bën këtë gjë te vritet tha imam Maliku. Tha ibn Kudame e meriton magjistari vrasjen. Ekane transmetuar këtë Umeri r.a nga Othmni Abdullah ibn Umeri xhundjb ibn Abdullah,xhundel ibn Koab,Kejs ibn Saad, Umer ibn Abdulazis e është then nga ebu hanife dhe maliku.

Llojet e magjise
E para magjia e keldamijineve dhe keshdajinijeve te cilët adhurojne shtatë planetet.Ata besojnë se palnetet drejtojnë gjithesine E dyta magjia e ngatarresave dhe imagjinatave dhe e shpirtave te fortë.Pastaj err-Razi argumenton se ngatarresa le gjurme tek njeriu sepse njeriu mund te eci ne një trung mbi toke enuk mund te eci vete nëse ai trungu është mbi lume .Thane doktoret e kohës kur hasnin dike qe I dilte gjak nga hunda e ndalonin atë te shikonte ne gjërat me ngjyrë te kuqe ndërsa atë qe kishte semundjen e tokes e ndalonin te shikonte ne gjërat e ndritshme dhe nga rrotullimi ne një vend.E vazhdon er-Rrazi me llojet e magjise te cilat nuk kanë rëndësi e neto ka disa gabime e për këtë po eleme për pjesen e meposhteme.

Magjia dhe sherimi i saj me Kuran
Bota e sihrit (magjisë) është bote e çudirave ku gërshetohen vërtetësia e fesë dhe bestytnitë, dija dhe aftësia me rnashtrimet (iluzionet), kurse nxitimet dhe stimulimet përputhen me qëllimet dhe synimet. Është botë e maskave të papërballueshme nga jashtë, me tërheqje magjike, kurse në esencën e saj është formë më e zezë dho më e fëlliqur e shërbimit fizik dhe shpirtëror të shejtanit të pandershëm, gjëra që i urren çdo natyrë e shëndoshë njerëzore.

Magjia e cmendurise
Nga Harixhe ibn Salt tran e ky nga xhaxhai i tij qe shkoi tek pejgamberi a.s dhe pranoi Islamin e kthye tek populli I tij , shkoi një burrë i lidhur me hekra e ata familjes i thanë na thanë se shoku juaj erdhi me miresi .A keni ndonjë gjë qe ta mjekoni këtë?i lexova atij El Fatihane dhe e sheroi Allahu e me dhanë 100 dele.E shkova tek pejgamberi .as e i thashë për këtë.E profeti a.s më tha se a the diçka tjetër përveç El Fatihase .I thashë “JO. Me tha merri ato se ti nuk hengre nga kendimi me haram por ti hëngre nga kendimi me hallall ( dhe se dhurata lejohet)Ne një transmetim tjetër i lexoi El-Fatihane tre ditë mëngjes e mbrëmje.

Magjia e Dashurisë
Thotë profeti .as " Me te vërtetë Erreika dhe hajmalite dhe tiutele është idhujtari."Thotë Ibn Kethiri eT-Tutele është ajo qe bën gruaja te doje burrin e saj me anë te magjise qe profeti .a s e quajti idhujtari ose shirk për shkak tebesimit qe kjo magji ndryshon atë qe caktoi Zoti.Dua tju tërheq vemendjen se "Erreika" përmendet ne hadithin e siperm është ajo qe bëhet nga ndihma e xhindeve e shejtaneve qe hyjne ne idhujtari ndërsa leximi me kuran lutje dhiker ose permendje te Zotit janë te lejuar sipas islamit nga gjithë dijetaret e tij .

Magjia e dembelizmit
Deshire e plotë për te qëndruar vetëm Vecimi plotë Të folurit te pakte Urretja e grupoeve te njerzve Humbet vemendjen shumë here Dhimbje kokë te perhershme Qetesi dembelizem I madh

Magjia e frikes
Shenja te kësaj magjie Endrra te keqija te frikshme Shikon ne ëndërr sikur dikush e thërret Kur është zgjuar degjon zera qe I flasin por nuk shikon person Shtim I vesveseve Shtimi I dyshimeve tek shoket dhe njerzit e dashur Shikon ëndërr sikur bie nga ndonjë vend I lartë Shikon ne ender kafshe qe endjekin pas qe ta hane .

Magjia e gjakderdhjes
Është ajo qe dijetaret e fikhut e quajne istihade dhe doktorte e quajne En-Narijf .Thotë ibn Kethiri "istihade është vazhdimi i daljes se gjakut tek gruaja pas ditëve te zakonshme te menstruacioneve.Dhe vazhdon gjakderdhja me muaj e sasia e gjakut mund te jetë e paket ose e shumte.

Magjia e imagjinimit (Hipnotizimi)
Magjistari merr dicak qe njerzit e shohin e pastaj lexon kenime me kuptime idhujtarie e pastaj e ndihmojne xhindet qe te beje këtë magji dhe ti duket njerzve se dciak po ecën ose po leviz. Me tregoi dikush qe pa magjistarin qe vendosi një vezë pastaje bëri vezen te rrotullohej me shpejtesi.Një tjetër tha se pa një magjistar qe mori dy gurë e pastaj I bëri qe këto guret te perplaseshin vete me njeri tjeterin sikur deshte.Këto të gjitha I perdor magjistari ose ti marr njerzve pasurinë ose te tregoje se është professional e I çuditshme e ka fuqi mbinatyrore.e këto maggji magjistari e fut dhe ne ndonjë magji tjetër si p.sh. magjine ndrjes e bën burrin te shëmtuar ne sytë e gruas ose anasjelltas.

Magjia e impotences dhe shterpesise
Është qe burri deshiron por nuk mundet te kryeje marredhenie me gruan e tij.Nëse duam të mësojmë si ndodh kjo lidhje duhet qe të mësojmë se si organi seksual vjen ne formë për te kryer marredhnie.Po e njeta gje ndodh edhe me gruan ajo nuk eksitohet dhe se nuk ka deshire te bej marredhenie me burrin e saj pas asnje shkak, perkundrazi i duket i neveritshem.

Magjia e prishjes se marteses
Dhembje kokë here pas here e nuk mbaron me marrjen e preparataeve mjeksore Ngushtim I fortë I gjoksit sidomos mbas ikindise gjer ne mesnate Shikimi I te fejuarit me një pamje te shemtruar Shtimi I mendimeve humbja e mendjes Shqtesime gjatë gjumit Ndonjehere ka dhimbje te perhershme ne bark Dhimbje te pjeses se poshtme kurizore.

Magjia qe sjell semundje
Dhimbja e perhershme e ndonjë pjesë te trupit. Rrezimi ne toke I herepashershem pa mundur te ngrihet si shkak I bllokimit te damareve. Paralizmi I ndonjë pjesë te trupit. Paralizmi I gjithë trupi Mosfuskionimi I njeres prej shqisave.

Si mund te parambrohemi nga magjia?
Para mbrojtje ka shume qe ju mund ti lexoni mbasi ta keni lexuar te gjithe shkrimin porse ne po permendim nje . Kush ha shtatë hurma te shtrydhura me fare te zeze.nëse ka mundësi prej hurmave te Medines e nëse s'ka mundësi çdo lloj hurme . Ka then profeti a.s "Kush ha ne mëngjes 7 hurma te zeza nuk e demton atë gjatë kësaj ditë as helmi e as magjia"Transm Buhariu

Si ndodh magjia e ndarjes dhe sherimi i saj
Nga xhabiri ra.a trans se I derguari I Allahut ka thënë;- me te vërtetë Iblisi(shejtani) vendos fronin e tij mbi ujë dhe dergon grupe ne drejtime të ndryshme.Dhe me I aferti tek iblisi është ai qe bens provën me te madhe.Dhe vjen secili prej tyre dhe thotë bëra kështu dhe kështu.thotë nuk lashe gjë gjersa I futa ne sherr burrin dhe gruan e tij.Dhe iblisi e afron dhe I jep kiuroren e tij dhe I thotë se është me I miri. Është pune e magjise për te ndare dy bashkeshorte ose mbjelljen e urretjes mes dy shokeve ose dy ortakeve.

Comments on this page:
Comment posted by plenGlott( Toganappyahmail.xyz ), 03/14/2021 at 10:42pm (UTC):
https://fcialisj.com/ - buy cialis 5mg onlineAdd comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your website URL:
Your message:

 
  Today, there have been 9 visitors (45 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free